Aktualności

16.12.2021

Organizacja Festiwalu „Ludzie Książki” – zaproszenie do złożenia oferty

Biblioteka Raczyńskich zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania „Organizacja Festiwalu Ludzie Książki wraz z komponentem Ludzie Książki w Drodze”.

Ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej 130 000 zł i mniejszej niż progi unijne znajduje się w zakładce Zamówienia oraz na stronie internetowej bip.poznan.pl.

[źródło: bracz.edu.pl]