Aktualności

07.01.2020

Nagroda Literacka Gdynia 2020 – trwa nabór zgłoszeń

Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek ogłosił XV edycję ogólnopolskiego konkursu Nagroda Literacka Gdynia dla najlepszych książek ubiegłego roku w czterech kategoriach: proza, poezja, eseistyka, przekład na język polski.

Książki muszą być napisane w języku polskim i wydane po raz pierwszy w 2019 roku. Nagroda w każdej kategorii wynosi 50 tys. zł. Finał konkursu odbędzie się w sierpniu 2020 roku.

Kandydatury do Nagrody mogą zgłaszać do 31 stycznia 2020 r. wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat, a także: wydawnictwa i osoby reprezentujące instytucje kultury oraz media o charakterze literackim, za pośrednictwem Sekretarza Kapituły:

Natalia Gromow – Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni, ul. Świętojańska 141-143, 81-401 Gdynia  Tel. (58) 622 73 55, faks (58) 622 64 17, e-mail: sekretariat@bibliotekagdynia.pl 

Zasady zgłaszania kandydatur określa Regulamin Nagrody dostępny na stronie www.nagrodaliterackagdynia.pl w zakładce „Nagroda”.

[źródło: wirtualnywydawca.pl]