Aktualności

10.06.2019

„Na co czekamy w polskiej kulturze”. Panel na IX Kongresie Polska Wielki Projekt [relacja]

W niedzielę podczas IX Kongresu Polska Wielki Projekt odbyła się dyskusja zatytułowana „Na co czekamy w polskiej kulturze”. Wzięli w niej udział wicedyrektor Instytutu Książki prof. Krzysztof Koehler, dr hab. Wawrzyniec Rymkiewicz, Barbara Schabowska, prof. Joanna Sosnowska, Kalina Zalewska, a całość moderował dr hab. Andrzej Szczerski.

Podczas panelu poruszono kilka bardzo istotnych kwestii. Dr hab. Wawrzyniec Rymkiewicz zwrócił uwagę na nieskuteczność polskiego modelu kulturalnego, mówił także o potrzebie kształcenia nowych elit kulturalnych i proponował wprowadzenie wzoru francuskiego na wzór kształcącej elity paryskiej École Normale Supérieure.

Interesujący przykład działalności kulturotwórczej przywołała Barbara Schabowska, wicedyrektor Instytutu Adama Mickiewicza, sugerując, że warto skorzystać z doświadczeń telewizji chińskiej, która stworzyła program w konwencji reality show prezentujący najważniejsze elementy dziedzictwa historii Chin. Schabowska zauważyła, że polscy konserwatyści winni być bardziej aktywni i budować własną narrację, wykorzystując narzędzia instytucjonalne, nie zaś promować wyłącznie to, co popularne za granicą.

Kalina Zalewska, zastępca redaktora naczelnego miesięcznika „Teatr”, zauważyła, że w teatrze dominuje narracja skrajnie lewicowa i brakuje autorów, którzy mogliby stanowić dla niej alternatywę, szczególnie takich, którzy przemawialiby językiem zrozumiałym dla młodych ludzi.

Prof. Krzysztof Koehler stwierdził, że brakuje nam dziś w rodzimej kulturze idei definiującej polskość. Jakie trendy dominują? Zdaniem Koehlera to: kultura wyrównywania krzywd i kultura mesjanistyczna związana z renesansem duchowości, konieczna jest zaś praca na poziomie świadomości pierwotnej i budowanie pamięci narodowej. W tym celu Instytut Książki stara się dbać o kulturę czytania, m.in. przy pomocy kampanii „Mała książka – wielki człowiek”, bez czytania nie da się bowiem zbudować spójnej tożsamości.