Aktualności

fot. IK
23.09.2019

Konferencja „Wyobraźnia katolicka. Przyszłość katolickiej tradycji literackiej” z udziałem polskich intelektualistów [relacja i zdjęcia]

Na chicagowskim Loyola University zakończyła się międzynarodowa konferencja  „Wyobraźnia katolicka. Przyszłość katolickiej tradycji literackiej”. W tym roku gościła na niej czwórka prelegentów z Polski, w tym wicedyrektor Instytutu Książki ds. programowych Krzysztof Koehler.

„Catholic Imagnation Conference” odbywa się w różnych miastach USA co dwa lata. Gromadzi najważniejszych wydawców i pisarzy amerykańskich, którzy przyznają się do dziedzictwa katolickiego.  W tym roku konferencja odbywała się w dniach 19-21 września na prestiżowym amerykańskim uniwersytecie: Loyola University w Chicago. W dyskusjach panelowych, spotkaniach autorskich czy i prelekcjach wzięło udział kilkadziesiąt wybitnych postaci amerykańskiej kultury, m.in. Paul Mariani, Fanny Howe, Tobias Wolf, Paul Schrader i wielu innych. W tym roku, na prawach wyjątku, po raz pierwszy zaproszono do udziału w Konferencji pisarzy spoza Ameryki: wybór organizatorów padł na Polskę.

W sobotni ranek w MacCormic Lounge o polskiej literaturze po Miłoszu mówili: Artur Grabowski (UJ), Ewa Chruściel (Colby-Sawyer College), Paweł Rojek (UJ)  i Krzysztof Koehler (IK). Prowadzący spotkanie, Artur Grabowski, wystąpił z referatem  wprowadzającym, w którym przedstawił w skrócie najważniejsze kwestie związane z dziedzictwem chrześcijańskim w Polsce. Paweł Rojek scharakteryzował sytuację kultury polskiej po roku 1989, mówiąc o najważniejszych prądach intelektualnych i estetycznych, które kulturę ową stworzyły. Ewa Chruściel przedstawiła autorów, w których dziele widoczna jest silnie religijna opcja. Krzysztof Koehler skupił się na wyzwaniach, jakie ma Instytut Książki w promocji literatury poza granicami kraju, i przedstawił kwestię obecności „pisarza katolickiego” we współczesnej kulturze polskiej i europejskiej.

Po prezentacjach odbyła się rozmowa panelistów z publicznością. Pytano o miejsce Brunona Schulza w literaturze polskiej i o kluczowe tematy literatury polskiej w ostatnich 20 latach. Zainteresowani zapoznali się również z programem Instytutu Książki Sample Translations.