Aktualności

11.02.2021

Konferencja „Cyprian Norwid wczoraj i dziś w dwusetlecie urodzin poety – emigranta”

Polski Uniwersytet na Obczyźnie im. Ignacego Jana Paderewskiego w Londynie we współpracy z Instytutem Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, Związkiem Pisarzy Polskich na Obczyźnie oraz Polską Macierzą Szkolną w Londynie zapraszają do zgłaszania swoich wystąpień na interdyscyplinarną międzynarodową konferencję naukową poświęcona życiu i twórczości Cypriana Norwida.

„Cyprian Norwid okazał się nieoczekiwanym wyzwaniem – i wezwaniem – dla literatury i kultury polskiej. Mimo ponad stuletnich wysiłków czytelniczych oraz interpretacyjnych nie został do końca zdefiniowany jako człowiek i artysta; co więcej: w wielu aspektach jest dla nas nadal zagadką. Przenosząc się myślą w wiek XIX, nie da się nie zauważyć, że gdyby Norwid się nie wydarzył, hierarchia zjawisk literackich wyglądałaby inaczej. Nic więc dziwnego, że pojawienie się osobowości artystycznej i moralnej tej miary wywołało naprzód konfuzję, potem poczucie niewygody – a dopiero później zachwyt. Dziś wiemy, że literatura polska – wcale nieuprzywilejowana i często zmarginalizowana” – rozwija się dzięki podobnym darom – piszą organizatorzy konferencji.

Konferencja rocznicowa poświęcona będzie rozważaniom tego fenomenu. W głównym kręgu zainteresowań organizatorów pozostajątrzy perspektywy ukazujące Norwida jako człowieka, twórcę oraz emigranta.

Konferencja kierowana jest do środowiska naukowego związanego w szczególności z naukami humanistycznymi oraz o sztuce, medioznawców, historyków i nauczycieli.

Więcej informacji znaleźć można pod tym adresem.