Aktualności

19.05.2023

Komunikat Instytutu Książki dotyczący miesięcznika „Dialog”

W związku z pojawiającymi się publikacjami medialnymi oraz oświadczeniami członków Redakcji miesięcznika „Dialog”, które mogą wprowadzać opinię publiczną w błąd, Instytut Książki informuje, że:

  1. Miesięcznik „Dialog” wydawany jest przez Instytut Książki od 2010 roku, tym samym utrzymanie i budżet czasopisma pochodzą w całości ze środków publicznych.
  1. W 2023 roku „Dialog”, czasopismo wydawane od roku 1956, mające opinię periodyku opiniotwórczego, prenumerowane jest przez: 24 teatry w Polsce, 17 instytucji kultury, 10 szkół i akademii. Jego sprzedaż w wersji papierowej i elektronicznej sukcesywnie spada i wynosi: w roku 2021 – 795 egz./m-c, w roku 2022 – 733 egz./m-c, od początku roku 2023 – 564 egz./m-c.
  1. Przeprowadzone przez Wydawcę konsultacje oraz spotkania z osobami ze środowiska teatralnego jako przyczynę opisanej wyżej sytuacji wskazały zamknięcie się czasopisma na głosy czy opinie o teatrze wypowiadane przez szersze grono ekspertów i miłośników teatru.
  1. Mając na uwadze konieczność otwarcia się czasopisma na nowych autorów i pozyskania nowych czytelników wydawca, po przejściu na emeryturę dotychczasowego redaktora naczelnego Pana Jacka Sieradzkiego, pełniącego tę funkcję ponad trzydzieści lat, podjął decyzję o powołaniu na stanowisko redaktora naczelnego Pana dra Antoniego Wincha.
  1. Nieprawdą jest, że wydawca miesięcznika „Dialog” podjął decyzję o mianowaniu nowego redaktora naczelnego bez konsultacji z Redakcją i byłym redaktorem naczelnym. Dyrektor Instytutu Książki prowadził w tym zakresie rozmowy z przedstawicielami redakcji i otrzymywał personalne rekomendacje z jednoczesnym bezwarunkowym postulatem powołania na to stanowisko osoby wyłącznie z grona osób wskazanych, zatrudnionych w redakcji.
  1. Nieprawdą jest, że Pan dr Antoni Winch nie był znany członkom Redakcji. Pan Winch współpracował przez lata z czasopismem, publikując na łamach „Dialogu” eseje i teksty dramatyczne.
  1. Nieprawdą jest, że Pan Antoni Winch został zwolniony z pracy w Polskiej Akademii Nauk z powodu rzekomego braku osiągnięć naukowych. Taka informacja została przekazana publicznie na spotkaniu Redakcji z Dyrekcją IK i Panem drem Antonim Winchem 26.04.2023 r. przez Panią prof. Joannę Krakowską-Narożniak, pełniącą funkcję zastępcy redaktora naczelnego „Dialogu”, a następnie ta nieprawdziwa informacja pojawiła się w mediach, m.in. w tytule artykułu Witolda Mrozka „PAN zwolnił go za brak osiągnięć, ludzie Glińskiego zrobili naczelnym branżowego pisma” (wyborcza.pl, 26.04.2023). O nieprawdziwości przyczyny zwolnienia pisał nie tylko Pan dr Winch w Sprostowaniu, ale też Dyrektor Instytutu Sztuki PAN Pani dr hab. Ewa Dahling-Turek, prof. IS PAN, w mailu skierowanym do red. Mrozka. Niestety, te nieprawdziwe informacje nie zostały ani przez Panią prof. Joannę Krakowską-Narożniak, ani przez Redakcję publicznie sprostowane. Według uzyskanych przez Instytut Książki informacji rozwiązanie stosunku pracy w PAN nastąpiło w wyniku porozumienia stron. W styczniu br. Pan dr Antoni Winch otrzymał nagrodę za zaangażowanie w realizację obowiązków służbowych, zaś w czasie zatrudnienia w Instytucie Sztuki PAN nigdy nie otrzymał negatywnej oceny okresowej pracownika naukowego.
  1. Wyrażany publicznie przez członków Redakcji brak akceptacji osoby nowego przełożonego i prowadzona w związku z tym akcja deprecjonowania jego dotychczasowego przebiegu kariery zawodowej, publiczne rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji, w tym o powodach i okolicznościach zakończenia pracy w PAN, naraża na szwank jego dobra osobiste, jednocześnie stanowi atak na Pracodawcę, który przy podejmowaniu decyzji kadrowych kieruje się najlepszym w swojej ocenie interesem wydawcy i redakcji, oraz ma na celu wyłącznie zapewnienie właściwej osoby do realizacji planowanej polityki wydawniczej.
  1. Okazywanie nowemu przełożonemu wrogości i braku elementarnej woli współpracy, alienacja przez podległych pracowników, mające na celu sprawienie, by sam dobrowolnie zechciał odejść ze swojego stanowiska, są w ocenie Pracodawcy działaniami wysoce nieprawidłowymi, nagannymi i sprzecznymi z zasadami współżycia społecznego, a co za tym idzie niezgodnymi z prawem obowiązującym w Polsce.

Dariusz Jaworski
Dyrektor Instytutu Książki

Warszawa, 19 maja 2023 roku