Aktualności

02.03.2018

Debiut strony internetowej „Twórczości”

Najstarsze, ukazujące się nieprzerwanie, pismo literackie w Polsce doczekało się swojej strony internetowej.

Miesięcznik powstał w Krakowie w sierpniu 1945 r. z inicjatywy Kazimierza Wyki, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, i Karola Kuryluka, redaktora przedwojennych „Sygnałów”; miał wtedy podtytuł „miesięcznik Literacko-krytyczny”.

– W trosce o przyszłość pisma przełamujemy niechęć, jaką niektórzy z nas żywią wobec Sieci i Facebooka. Uruchamiając tę stronę, mamy nadzieję, że przyczyni się ona do popularyzacji „Twórczości”, stanie się zachętą do lektury pisma, źródłem wiedzy o liczącej już niemal 75 lat jego historii i że stanowić będzie wygodny instrument dla badaczy literatury i jej miłośników – tłumaczy Bohdan Zadura, redaktor naczelny.

„Twórczość” jest pismem pierwodruków. Publikuje współczesną polską poezję i prozę, eseje poświęcone literaturze polskiej i światowej, krytykę literacką, felietony i szkice literackie, a także materiały archiwalne: dzienniki i korespondencję ważnych postaci polskiego życia literackiego. Znajdziemy tu utwory przede wszystkim polskich twórców – zarówno pisarzy znanych, jak i debiutantów.

– Nigdy nie goniliśmy za nowinkami; ci, którzy nas znają, wiedzą, że zawsze przywiązani byliśmy do tradycyjnego kształtu „Twórczości”. Zmiany jej szaty graficznej – jak to się dziś po staropolsku mówi layoutu −  następowały rzadko i z troską o zachowanie charakterystycznych dla naszego pisma elementów – wyjaśnia Bohdan Zadura. ‒ Mamy nadzieję, że nasi czytelnicy znajdą w formie tej strony elementy nawiązujące do kształtu papierowego wydania miesięcznika – dodaje.

„Twórczością” kierowały wybitne postacie literatury i krytyki polskiej: Kazimierz Wyka (1945−1949), Adam Ważyk (1950−1954), Jarosław Iwaszkiewicz (1955−1980), Jerzy Lisowski (1980−2004), Bohdan Zadura (od 2004 r.). W redakcji pracowali wybitni twórcy, m.in. Anna Kamieńska, Julian Stryjkowski, Andrzej Kijowski, Henryk Bereza, Ziemowit Fedecki, Zdzisław Najder, Wojciech Karpiński.

W „Twórczości” publikowali polscy nobliści (Wisława Szymborska, Czesław Miłosz), wybitni poeci, pisarze, tłumacze i krytycy m.in. nieżyjący już Tadeusz Różewicz, Zbigniew Herbert, Stanisław Grochowiak, Sławomir Mrożek, Marian Pankowski, Jan Błoński, Helena Zaworska, Henryk Markiewicz, Julia Hartwig, Urszula Kozioł, Julian Kornhauser, Wiesław Myśliwski, Andrzej Mencwel.

Z inicjatywy „Twórczości” powstały dwie serie wydawnicze. W latach 1992−1998 ukazało się trzynaście tomów „zielonej serii” (trzy we współpracy z katowickim wydawnictwem Akapit i dziesięć wspólnie z Państwowym Instytutem Wydawniczym).

W roku 2012 zapoczątkowana została nowa seria – Biblioteka „Twórczości”, w której dotychczas ukazały się cztery tomy.

Wydawcą pisma jest Instytut Książki.

Zapraszamy wszystkich do odwiedzenia strony tworczosc.com.pl, na której oprócz prezentacji poszczególnych numerów pisma są również dostępne wybrane teksty.

Życzymy miłej lektury!