Polish Book Market

WYDAWNICTWO ZAKŁADU NARODOWEGO IM. OSSOLIŃSKICH

ul. Szewska 37

50-139 Wrocław

tel: 713444471; 697493467

email: dorota.szechinska@znio.pl

oss.wroc.pl

Back to list