Polish Book Market

WYDAWNICTWO ASP W KATOWICACH

ul. Raciborska 37, Adres do korespondencji: ul. Dąbrówki 9

40-074 Katowice / 40-081 Katowice

tel: 322597408; wew.22

email:  wydawnictwa@aspkat.edu.pl 

Back to list