Aktualności

10.03.2020

„Zasmakuj w bibliotece” – poznaliśmy plakat Tygodnia Bibliotek 2020

W dniu 4 marca 2020 roku w siedzibie Wydawnictwa Naukowego i Edukacyjnego SBP odbyło się posiedzenie jury konkursu na plakat promujący XVII edycję ogólnopolskiego programu „Tydzień Bibliotek”, odbywającego się w dniach 8-15 maja 2020 roku pod hasłem „Zasmakuj w bibliotece”. Do konkursu zgłosiło się 268 uczestników, nadesłano  392 prace.

Jury przewodniczył Andrzej Tomaszewski, znawca architektury książki, grafik, typograf, autor wielu plakatów promujących czytelnictwo.

Jury nominowało do ścisłego finału 8 plakatów autorstwa:

  • Agaty Adaszek,
  • Mateusza Czekały,
  • Darii Góźdź.
  • Piotra Malinowskiego i Moniki Rejtner,
  • Kamili Płochackiej
  • Jolanty Różackiej,
  • Katarzyny Stefanek,
  • Marcina Uścinowicza,

Zwycięzcą konkursu został plakat Jolanty Różackiej z Wrocławia.

W uzasadnieniu Jury podkreśliło klarowny, radosny przekaz obrazu, zastosowanie trafnych i powszechnie zrozumiałych motywów: serca, blasku płynącego z rozwartych stronic, uśmiechu i ramion rozpostartych na przyjęcie książki. Konsekwentna kompozycja płaszczyzn (apli) o jednolitych barwach, a także symetria elementów graficznych sprzyjają percepcji i przyciąganiu spojrzenia. Część graficzna plakatu może być dodatkowo wykorzystana w drukach akcydensowych lub stronach internetowych, jako symbol (znak) imprezy.