Aktualności

15.11.2022

Wykład: „Bajkoterapia wsparciem w sytuacjach kryzysowych” [relacja]

Pierwszego dnia konferencji z okazji 5-lecia kampanii „Mała książka – wielki człowiek” odbył się wykład dr Wandy Matras-Mastalerz pt. „Bajkoterapia wsparciem w sytuacjach kryzysowych”. Obecni podczas wydarzenia bibliotekarze, edukatorzy i animatorzy promujący czytelnictwo mogli posłuchać o tym, jak budować dobrostan naszych pociech w oparciu o literaturę.

Wygłaszająca wykład dr Wanda Matras-Mastalerz jest adiunktką w Instytucie Nauk o Informacji na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, członkinią Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego we Wrocławiu, a także kierowniczką Zespołu ds. Badań nad Książką w ramach Ośrodka Badań nad Mediami UP w Krakowie. Jest także autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu terapeutycznej funkcji książki, biblioterapii, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, technik pracy umysłowej oraz edukacji medialnej i czytelniczej.

Badaczka opowiadała uczestnikom konferencji o korzeniach biblioterapii, której częścią jest bajkoterapia, a także o neurobiologicznych podstawach tej dyscypliny. „Opowieści zmieniają nasze mózgi tak samo, jak przeżywane doświadczenia” – zacytowała słowa neurobiologa Marka Kaczmarzyka.

W trakcie wykładu wielokrotnie powracały przykłady konkretnych książek dla najmłodszych, które mogą pomóc dzieciom w określonych sytuacjach w ich życiu, choćby w radzeniu sobie ze stratą czy złością. Wskazywała też książki, które pomagają budować w dziecku pewność siebie oraz poczucie własnej wyjątkowości.

Przepełniony wiedzą wykład dr Matras-Mastalerz nie tylko mógł zainspirować wszystkich obecnych do tego, by pomagać dziecku właśnie używając książek. Jego niewątpliwym walorem było też wskazanie kilkudziesięciu przykładów książek, które świetnie nadają się do niesienia takiej pomocy.

„Szanowni Państwo, dziękuję, że rozdajecie nasiona. Dziękuję, że wszyscy razem tworzymy z tych nasion piękny ogród roślin, które wyrastają. Cieszę się, że jesteśmy tutaj razem, bo to pokazuje, że razem jesteśmy siłą” – tymi słowami zwróciła się na koniec badaczka do obecnych na sali bibliotekarzy, a także do nas, twórców kampanii „Mała książka – wielki człowiek”.