Aktualności

21.12.2020

TVN przegrał w sądzie z Instytutem Książki. Sąd Apelacyjny w Warszawie nakazał opublikowanie sprostowania.

Przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie odbyła się rozprawa apelacyjna przeciwko Redaktorowi Naczelnemu „Faktów” TVN. Sąd utrzymał w mocy wyrok sądu pierwszej instancji. Stacja została zobowiązana do sprostowania nieprawdziwych i nieścisłych informacji dotyczących działań Instytutu Książki podczas ubiegłorocznych Targów Książki we Frankfurcie i promocji twórczości laureatki literackiej Nagrody Nobla, pani Olgi Tokarczuk.

W dniu 19 października 2019 r. w materiale autorstwa pani Katarzyny Kolendy-Zaleskiej wyemitowanym na antenie TVN podczas wydania serwisu informacyjnego „Fakty” rozpoczynającego się o godzinie 19:00, autorka materiału zamieściła nieprawdziwe i nieścisłe informacje dotyczące Instytutu Książki. Z tego też względu w dniu 29 października 2019 r. IK skierował do redaktora naczelnego „Faktów” (TVN) wniosek o publikację sprostowania. Redaktor naczelny odmówił jego publikacji, uzasadniając swoje stanowisko m.in. niespełnieniem wymogów formalnych przewidzianych w Prawie prasowym. Wobec powyższego Instytut Książki złożył pozew żądający opublikowania sprostowania.

W lipcu br. Sąd Okręgowy w Warszawie (pierwszej instancji) w całości podzielił stanowisko IK i wydał wyrok nakazujący opublikowanie sprostowania o treści i w sposób wskazany w pozwie. Pozwany odwołał się od wyroku.

Wyrokiem z 11 grudnia 2020 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie zobowiązał Pozwanego, Redaktora Naczelnego „Fakty” TVN do opublikowania sprostowania Instytutu Książki.

Treść zasądzonego sprostowania brzmi następująco:

„Sprostowanie

W materiale autorstwa Katarzyny Kolendy-Zaleskiej wyemitowanym na antenie TVN w dniu 19 października 2019 roku podczas wydania serwisu informacyjnego „Fakty” rozpoczynającego się o godzinie 19:00, autorka materiału zamieściła dotyczące Instytutu Książki nieprawdziwe i nieścisłe informacje tj.: Nieprawdą jest, że na Targach Książki we Frankfurcie, promowaliśmy Olgę Tokarczuk małą ulotką. Noblistce poświęcona została osobna przestrzeń wystawiennicza wraz z m.in. prezentacją na ekranie oraz ekspozycją tłumaczeń jej dzieł.”

Sprostowanie ma zostać opublikowane w serwisie informacyjnym „Fakty” TVN (wydanie rozpoczynające się o godz. 19.00) poprzez odczytanie przez lektora tekstu sprostowania przy jednoczesnym wyświetleniu jego tekstu.

Wyrok jest prawomocny i podlega wykonaniu.