Aktualności

22.03.2019

Transatlantyk po raz piętnasty – zapraszamy do zgłaszania kandydatur!

W tym roku Transatlantyk, doroczna nagroda Instytutu Książki dla wybitnego popularyzatora literatury polskiej za granicą, świętuje mały jubileusz. Już po raz piętnasty zapraszamy do zgłaszania kandydatur.

Celem Nagrody Transatlantyk jest uhonorowanie osoby, która ma szczególne osiągnięcia w zakresie promocji literatury polskiej na świecie. Laureatami Nagrody Transatlantyk mogą być tłumacze, wydawcy, krytycy, animatorzy życia kulturalnego.

Wyboru laureata dokonuje Kapituła Nagrody w składzie: Stanley Bill, Lajos Pálfalvi, Ewa Thompson, Maciej Urbanowski, Alois Woldan. Przewodniczy jej Dyrektor Instytutu Książki.

Nagrodę stanowi 10.000 EUR oraz statuetka autorstwa Łukasza Kieferlinga.

Do Nagrody mogą kandydować wyłącznie obywatele innych państw (także Polacy z obcym paszportem). Zgłoszeń kandydatów mogą dokonywać polskie i zagraniczne instytucje zajmujące się upowszechnianiem kultury, ośrodki naukowe, wydawnictwa, stowarzyszenia twórcze, osoby prywatne.

Dotychczas laureatami Transatlantyku byli:

2005 - Henryk Bereska (Niemcy)
2006 - Anders Bodegård (Szwecja)
2007 - Albrecht Lempp (Niemcy)
2008 - Ksenia Starosielska (Rosja)
2009 - Biserka Rajčić (Serbia)
2010 - Pietro Marchesani (Włochy)
2011 - Vlasta Dvořáčková (Czechy)
2012 - Yi Lijun (Chiny)
2013 - Karol Lesman (Holandia)
2014 – Bill Johnston (USA)
2015 - Laurence Dyèvre (Francja)
2016 - Constantin Geambaşu (Rumunia)
2017 - Lajos Pálfalvi (Węgry)
2018 – Antonia Lloyd-Jones (Wielka Brytania)

Kandydatury należy nadsyłać do Instytutu Książki (ul. Wróblewskiego 6, PL 31-148 Kraków, fax: +48 12 429 38 29) pocztą, faksem lub e-mailem (a.bobr@bookinstitute.pl, office@bookinstitute.pl) do 31 marca 2019 r.

Poza opisem zasług kandydata, wniosek powinien zawierać jego dane adresowe, a także dane zgłaszającego. W przypadku osób proponowanych do Nagrody po raz kolejny, wystarczy ponowić zgłoszenie mailem lub przesłać uzupełnienie.

Informacji na temat nagrody udziela Agnieszka Rasińska-Bóbr (tel +48 12 617 19 00).