Aktualności

Biserka Rajčić z Nagrodą
06.06.2018

Tłumaczka Biserka Rajčić honorową obywatelką Krakowa

Serbska tłumaczka literatury polskiej Biserka Rajčić oraz kardiochirurg dziecięcy prof. Janusz Skalski otrzymali we wtorek tytuły honorowych obywateli Krakowa. Uroczystość odbyła się podczas sesji Rady Miasta zorganizowanej z okazji 761. rocznicy lokacji Krakowa.

Biserka Rajčić urodziła się w 1940 r. Mieszkanka Belgradu od lat 60. XX w. jest związana z Krakowem i środowiskami twórczymi miasta. To popularyzatorka literatury i kultury polskiej za granicą, ambasadorka polskiej kultury w Serbii. Rajčić jest autorką esejów i artykułów poświęconych polskiej literaturze i sztuce, a w szczególności teatrowi. Jej bibliografia obejmuje blisko 1,6 tys. pozycji.

Wiele lat była bibliotekarzem, za sprawą pracy trafiła w latach 60. do Krakowa jako stypendystka, by dokumentować polski system bibliograficzny i katalogowanie zbiorów. Wtedy zaczęła się jej miłość do miasta, przyjaźń z mieszkającymi w Krakowie ludźmi kultury i sztuki.

Współpracowała m.in. z Czesławem Miłoszem, Sławomirem Mrożkiem, Andrzejem Wajdą, Bronisławem Majem. Doprowadziła do wydania kilkudziesięciu książek autorów związanych z Krakowem. Wydała też wiersze m.in. Wisławy Szymborskiej, Ryszarda Krynickiego, Adama Zagajewskiego, Ewy Lipskiej, Juliana Kornhausera.

W 2009 r. Biserka Rajčić otrzymała Nagrodę "Transatlantyk" przyznawaną przez Instytut Książki wybitnym promotorom polskiej literatury na świecie.

Podczas swojego wystąpienia tłumaczka nazwała Kraków swoją "drugą ojczyzną", "ukochanym miastem". Wspominała także swoje pobyty w Polsce. Jak mówiła, punktem zwrotnym w jej "translatorskim życiu" był polski sierpień 1980 r., kiedy "Polska była na ustach wszystkich" i wzrosła liczba wydawnictw chętnych do publikowania polskiej literatury. Trudnym momentem - wspominała - był stan wojenny, kiedy nie mogła przyjeżdżać do Polski i do Krakowa - najbliższego jej ze względu na ludzi, instytucje kultury, biblioteki, wydawnictwa. "Rok 1989 r. mogę określić jako nowe otwarcie także w moim życiu zawodowym tłumacza" - powiedziała. (PAP)