Aktualności

grafika informacyjna
22.01.2021

Sąd Apelacyjny odrzucił wniosek Faktów TVN. Nadawca opublikował sprostowanie Instytutu Książki.

Sąd Apelacyjny w Warszawie odrzucił wniosek „Faktów” TVN o wstrzymanie wykonania prawomocnego wyroku. Wczoraj nadawca opublikował zasądzone sprostowanie dotyczące nieprawdziwych informacji na temat promocji twórczości laureatki literackiej Nagrody Nobla, pani Olgi Tokarczuk na Targach Książki we Frankfurcie w 2019 roku. Wyrok w tej sprawie zapadł po procesie wytoczonym stacji przez Instytut Książki.

W grudniu 2020 roku TVN przegrał proces z Instytutem Książki (IK) w Sądzie Apelacyjnym.
Stacja została zobowiązana do sprostowania nieprawdziwych i nieścisłych informacji dotyczących działań Instytutu Książki w 2019 roku podczas Międzynarodowych Targów Książki we Frankfurcie. Chodziło o promocję twórczości i samej osoby laureatki literackiej Nagrody Nobla, pani Olgi Tokarczuk.

W dniu 19 października 2019 roku podczas wydania serwisu informacyjnego „Fakty” (TVN) o godzinie 19:00 wyemitowany został materiał, w którym jego autorka ­– pani Katarzyna Kolenda-Zaleska ­– zamieściła nieprawdziwe i nieścisłe informacje dotyczące działań Instytutu Książki. Z tego też względu w dniu 29 października 2019 roku IK skierował do redaktora naczelnego „Faktów” (TVN) wniosek o publikację sprostowania. Redaktor naczelny odmówił jednak publikacji, uzasadniając swoje stanowisko m.in. niespełnieniem wymogów formalnych przewidzianych w Prawie prasowym. Wobec powyższego Instytut Książki złożył pozew, żądając opublikowania sprostowania.

W lipcu 2020 roku Sąd Okręgowy w Warszawie (pierwszej instancji) w całości podzielił stanowisko IK i wydał wyrok nakazujący opublikowanie sprostowania o treści i w sposób wskazany w pozwie. Pozwany odwołał się od wyroku.

Wyrokiem z 11 grudnia 2020 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie zobowiązał Redaktora Naczelnego „Fakty” TVN do opublikowania sprostowania Instytutu Książki.

W styczniu 2021 roku sąd odrzucił też wniosek Pozwanego o wstrzymanie wykonania prawomocnego wyroku.

Treść zasądzonego sprostowania:

„Sprostowanie

W materiale autorstwa Katarzyny Kolendy-Zaleskiej wyemitowanym na antenie TVN w dniu 19 października 2019 roku podczas wydania serwisu informacyjnego „Fakty” rozpoczynającego się o godzinie 19:00, autorka materiału zamieściła dotyczące Instytutu Książki nieprawdziwe i nieścisłe informacje tj.: Nieprawdą jest, że na Targach Książki we Frankfurcie, promowaliśmy Olgę Tokarczuk małą ulotką. Noblistce poświęcona została osobna przestrzeń wystawiennicza wraz z m.in. prezentacją na ekranie oraz ekspozycją tłumaczeń jej dzieł.”

Sprostowanie zostało opublikowane w serwisie informacyjnym „Fakty” TVN w czwartek, 21 stycznia 2021 roku (wydanie rozpoczynające się o godz. 19.00) poprzez odczytanie przez lektora tekstu sprostowania przy jednoczesnym wyświetleniu jego tekstu.Zobacz również: Oświadczenie Instytutu Książki w sprawie obecności na Międzynarodowych Targach Książki we Frankfurcie