Aktualności

06.09.2018

„Ruch Muzyczny” pod egidą PWM

Od września bieżącego roku „Ruch Muzyczny” nie będzie wydawany przez Instytut Książki. Czasopismo trafi pod egidę Państwowego Wydawnictwa Muzycznego.

Instytut Książki był wydawcą „Ruchu Muzycznego” w latach 2010-2018.