Aktualności

23.04.2020

Polskie Kresy w czeskim miesięczniku „Dějiny a současnost”

Wczoraj ukazał się nowy numer czeskiego miesięcznika kulturalno-historycznego „Dějiny a současnost” („Historia i Współczesność”), którego tematem wiodącym są „Polskie Kresy między nostalgią a rzeczywistością”. Numer powstał dzięki wsparciu Instytutu Książki, przy współpracy z Redakcją Ośrodka „Pamięć i Przyszłość” i Instytutem Polskim w Pradze.

Tematem numeru jest refleksja historyczna i kulturowa nad znaczeniem mitu Kresów w polskiej kulturze i społeczeństwie. Chodzi zarówno o stracone Kresy Wschodnie, o których pisze w swoim eseju Przemysław Żurawski vel Grajewski, ale także o nowe Kresy, czyli Ziemie Zachodnie. O miejscu Ziem Zachodnich w polskiej imaginacji pisze redaktor kwartalnika „Pamięć i Przyszłość”: Katarzyna Uczkiewicz. Prof. Aleksander Srebrakowski opisuje „transfer” Kresowiaków „z Kresów na Kresy” w wyniku II wojny światowej. W tekście Marcina Łapczyńskiego natomiast dowiemy się jak dziedzictwo Rzeczpospolitej Obojga Narodów odradza się w świadomości dzisiejszych Litwinów, Białorusinów i Ukraińców. Ostatni tekst poświęcony jest literaturze: praska polonistka Michala Benešová opisuje twórczość Marka Krajewskiego zawieszoną pomiędzy przedwojennym Breslau a Lwowem – dwoma miastami, które już nie istnieją. 

„Dějiny a současnost” to czasopismo wydawane od 1959 r. W 1969 r., po inwazji wojsk Układu Warszawskiego na Czechosłowację, jako zbyt niezależne, na ponad 20 lat znikło z przestrzeni publicznej. Powróciło w 1990 r. na fali zmian demokratycznych po Aksamitnej Rewolucji. Czasopismo to popularyzuje historię. Autorami artykułów są badacze, nauczyciele akademiccy, doktoranci i studenci dyscyplin historycznych, archiwiści, muzealnicy i historycy sztuki.