Aktualności

04.09.2019

Odwołania w V naborze wniosków w priorytecie Infrastruktura bibliotek 2016–2020 rozpatrzone

[04.09.2019 r. 10.30] Informujemy, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpatrzył odwołania od wyników V naboru wniosków do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2 „Infrastruktura bibliotek 2016-2020”. Minister wskazał do dofinansowania w trybie odwoławczym 9 bibliotek, które wnioskowały o łączną kwotę 4 555 551,00 zł.

Lista odwołań rozpatrzonych pozytywnie

Lista odwołań rozpatrzonych negatywnie