Aktualności

30.07.2018

Odwołania w IV naborze wniosków w priorytecie Infrastruktura bibliotek 2016–2020 rozpatrzone

Instytut Książki informuje, że odwołania złożone w ramach IV naboru wniosków do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 „Infrastruktura bibliotek 2016–2020” zostały rozpatrzone przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Listę odwołań rozpatrzonych pozytywnie znaleźć można tutaj.