Aktualności

30.04.2021

Nagroda Klio 2021 – nabór ogłoszony

Porozumienie Wydawców Książki Historycznej wraz z Fundacją Historia i Kultura ogłosiły dwudziestą siódmą edycję Nagrody Klio, zapraszając wydawców, redakcje, instytucje i osoby prywatne do zgłaszania publikacji polskich autorów i wydawców w najwyższym stopniu przyczyniających się do popularyzacji historii i promowania literatury historycznej.

Na zgłoszenia książek wydanych w roku bieżącym i poprzednim (2021 i 2020) organizatorzy czekają do 30 września 2021 r.

Zgłoszenia udziału w Konkursie należy dokonać przesyłając w wersji papierowej podpisany formularz zgłoszenia wraz z wykazem książek (oba dokumenty poniżej) oraz 3 egz. każdej z proponowanych do nagrody publikacji pod adres „Nagroda Klio”:

Waldemar Michalski
Fundacja Historia i Kultura
ul. Hankiewicza 2
02-103 Warszawa
z dopiskiem NAGRODA KLIO

Wyniki tegorocznej edycji ogłoszone zostaną podczas inauguracji Targów Książki Historycznej, w czwartek 25 listopada 2021 r.

Szczegóły na temat zgłoszeń i kategorii nagrody na stronie Fundacji.