Aktualności

fot. Daniel Bednarz
23.06.2020

„Miejsce, w którym wypada bywać”. Otwarcie nowej filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarbimierzu w m. Żłobizna [relacja i zdjęcia]

W Żłobiźnie otwarto nową, piątą filię Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarbimierzu. Przedsięwzięcie dofinansowano na kwotę  1 199 998 złotych w ramach priorytetu Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 będącego częścią Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Operatorem priorytetu Infrastruktura Bibliotek jest Instytut Książki.

Gości na uroczystym, choć z uwagi na pandemię, skromnym otwarciu przywitał dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Skarbimierzu Andrzej Sowa.

Dyrektor podziękował ministerstwu kultury i dziedzictwa narodowego za program Infrastruktura Bibliotek, a także Instytutowi Książki za pomoc w realizacji projektu, oraz wójtowi Andrzejowi Pulitowi, który wsparł inwestycję kwotą około 1 300 000 złotych.

„Udało nam się wykonać zadanie przed terminem. Bardzo zależało nam, żeby czytelnicy mogli jak najszybciej przyjść do biblioteki. Mam nadzieję, że kiedyś będzie to miejsce spotkań mieszkańców Żłobizny, że tu nie tyle warto bywać, co wypada bywać” – powiedział dyrektor Sowa.

Sołtys Żłobizny, Joanna Janocha, podkreśliła, że jest bardzo szczęśliwa, że obiekt, który przez lata był centrum całej społeczności (jako szkoła rolnicza), odzyskuje wreszcie swoją świetność.

„Bardzo się cieszę, że spotykamy się dzisiaj – powiedziała Joanna Janocha – bo jest tu grono ludzi oddanych swej pracy, którzy upowszechniają kulturę, literaturę na wsi. Liczę na to, że biblioteka będzie naprawdę tutejszym centrum kultury”.

Z ramienia Instytutu Książki na otwarciu gościli redaktor instytutowej strony Krzysztof Cieślik i pracujący przy dedykowanym bibliotekom programie MAK+ Daniel Bednarz.