Aktualności

fot. Daniel Bednarz
19.02.2020

Łukasz Orbitowski w Szkole Nowych Tłumaczy [relacja i zdjęcia]

Wczoraj w Instytucie Książki w Krakowie rozpoczął się drugi etap projektu „Szkoła Nowych Tłumaczy” skierowanego do tłumaczy literatury polskiej na języki obce. Bierze w nim udział czworo najlepszych tłumaczy z języka polskiego na język rosyjski wyłonionych podczas pierwszego etapu warsztatów translatorskich, który odbył się we współpracy z Instytutem Polskim w Sankt Petersburgu. Inauguracji towarzyszyło spotkanie z Łukaszem Orbitowskim, które poprowadził Krzysztof Cieślik.

Krzysztof Cieślik nawiązując do wcześniejszej powieści Orbitowskiego – „Innej duszy”, zwrócił uwagę na problem tajemnicy i niedopowiedzeń, które pojawia się w twórczości pisarza. Sam autor twierdził, że fascynuje go tajemnica, ponieważ „do człowieka nie ma klucza”. Niewiele wiemy o sobie, a jeszcze mniej o otaczających nas ludziach.

Pisarz zdradził również, jak konstruuje swoich literackich bohaterów, tworząc dla nich noty biograficzne i przypisując cechy, które później czytelnicy odkrywają i dogłębnie analizują. „Dzieło jest mądrzejsze od autora, a ja chcę opisywać rzeczy zwykłe” – powiedział.

Orbitowski stwierdził, że tworzenie literatury obyczajowej przychodzi mu łatwo, ponieważ swój warsztat pisarski wykształcił podczas pracy nad literaturą gatunkową, którą pisał w początkach swej kariery literackiej. Jak sam przyznał „literatura gatunkowa to najlepsza szkołą życia – wymaga porządku i daje wiele narzędzi”.

Pisarz przybliżył tłumaczom również kulisy powstawania „Kultu”, opowiedział o materiale, który zebrał w czasie przygotowywania się do pisania książki oraz o późniejszej selekcji i przetworzeniu autentycznych wydarzeń.

Spotkanie zakończyło się rozmową tłumaczy z autorem.