Aktualności

14.04.2022

Litewskie wydanie „Bohinia” Konwickiego ze wsparciem Instytutu Książki

Na Litwie ukazał się niedawno Bohiń Tadeusza Konwickiego w przekładzie Vidasa Morkunasa. Wydanie wsparł Instytut Książki w ramach Programu Translatorskiego ©POLAND.

Powieść Baina – jak brzmi tytuł przekładu – wyszła nakładem wileńskiej oficyny Odilė.

Wydany po raz pierwszy w 1987 roku Bohiń Tadeusza Konwickiego to jeden z najpiękniejszych romansów dworkowych, jakie powstały w polskiej literaturze powojennej. Jest on także próbą (re)konstruowania opowieści o nieznanej pisarzowi babce, Helenie Konwickiej, pannie z podupadłego dworku na Wileńszczyźnie, która mieszka z ojcem od 1863 roku pogrążonym w milczeniu.