Aktualności

05.07.2018

Kolejne odsłony „Szkoły Czytania”

Kolejne spotkania w ramach „Szkoły Czytania”, edukacyjnego przedsięwzięcia Krakowskiego Biura Festiwalowego, już niebawem. W lipcu uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 w Krakowie oraz Aresztu Śledczego w Krakowie spotkają się z Grzegorzem Jankowiczem z Działu Literackiego KBF.

„Spotykamy się w różnych miejscach (oczywistych, jak szkoła czy biblioteka, i nieoczywistych, jak areszt czy szpital), by dyskutować o przeczytanych tekstach. Założenie, które przyjęliśmy, jest następujące: świat nabiera sensu dzięki opowieści, dlatego lektura pozwala nam zrozumieć rzeczywistość. Z literatury możemy – i powinniśmy – zrobić użytek. Nie znaczy to, że od samego początku wszystko jest jasne, że czytane przez nas teksty zawierają instrukcję obsługi życia. Wręcz przeciwnie” – mówi Grzegorz Jankowicz, dyrektor programowy Festiwalu Conrada. 

Podczas najbliższych spotkań uczestnicy rozmawiać będą o dwóch tekstach: Stłuc świnkę Etgara Kereta i Wyspa w południe Julia Cortázara (ze zbioru Opowiadania zebrane). Ta pierwsza będzie pretekstem do dyskusji na temat oszczędzania, druga zaś ma stanowić punkt wyjścia dla rozmowy o  tym, Czy wyobraźnia może skutecznie przeciwstawić się upływowi czasu.     

„Szkoła Czytania 2018” to program, którego celem jest promocja czytelnictwa i postaw czytelniczych, rozwijanie kompetencji czytelniczych u różnych grup odbiorców, a także stworzenie narzędzi, które w przyszłości ułatwią wspomnianym grupom odbiorców łatwiejszy i efektywniejszy dostęp do kultury, w szczególności literatury, umożliwiając im aktywny udział w życiu literackim. Cykl realizowany jest w ramach programu Kraków Miasto Literatury UNESCO.

*

Kontakt dla zainteresowanych udziałem w warsztatach: szkolaczytania@biurofestiwalowe.pl

Organizatorami cyklu są: Miasto Kraków i Krakowskie Biuro Festiwalowe – operator programu Kraków Miasto Literatury UNESCO.