Aktualności

fot. Daniel Bednarz
05.06.2019

Jubileusz 70-lecia Biblioteki – Centrum Kultury w Szczuczynie [relacja i zdjęcia]

Dziś w Szczuczynie odbył się uroczysty jubileusz z okazji 70-lecia Biblioteki – Centrum Kultury w Szczuczynie. W 2017 roku bibliotekę wyposażono w nowe meble dzięki dotacji na 114 750 zł w ramach priorytetu Infrastruktura Bibliotek 2016-2020, będącego częścią Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, sam budynek biblioteki przebudowano zaś i rozbudowano dzięki dotacji na 1 875 000 zł w ramach programu Infrastruktura Bibliotek 2011-2015.

Myślę, że domeną kultury i instytucji jest dbanie o rozwój człowieka i zdobywanie wiedzy, pielęgnowanie wartości takich jak miłość, prawda i dobro.

powiedział Janusz Siemion, dyrektor Biblioteki – Centrum Kultury w Szczuczynie.

Dyrektor w interesującym, obszernym referacie przybliżył historię bibliotek w Szczuczynie, a także dzieje samego miasta. Podziękował także ludziom zarządzającym miastem i gminą Szczuczyn.

Burmistrz Szczuczyna Artur Kuczyński złożył pracownikom biblioteki i dyrektorowi serdeczne życzenia z okazji jubileuszu.

Uroczystość zamknął występ kapeli Batareja w muszli koncertowej biblioteki. W jubileuszu wzięli udział przedstawiciele Instytutu Książki: Krzysztof Cieślik i Daniel Bednarz.

Biblioteka w Szczuczynie wzięła także udział w programie Kraszewski – komputery dla bibliotek.

Poniżej przedstawiamy galerię zdjęć z jubileuszu i biblioteki: