Aktualności

30.12.2020

Instytut Książki wśród laureatów Konkursu Edycja 2019/2020 za publikację „Kultura. Teka redakcyjna nr 9/1969”

Rozstrzygnięto Konkurs Edycja 2019/2020. Instytut Książki został jednym z trzech laureatów za „Kulturę. Tekę redakcyjną nr 9/1969”.

Jury konkursu nagrodziło wydawców i twórców Teki za inicjatywę, pomysł edytorski i niezwykle oryginalny sposób przybliżenia pracy redaktorów i autorów paryskiej „Kultury”. Gratulacje otrzymali także drukarnia Petit i lubelska firm Intropak za doskonałe wykonanie tej trudnej pozycji wydawniczej.

Bibliofilskie wydanie „ Teki redakcyjnej Kultury nr 6/1968 roku” ukazało się w połowie września nakładem Instytutu Książki przy współpracy z Instytutem Literakim i pracownią Badań nad Instytutem Literackim UMCS. Teka została wydana z okazji 20 rocznicy śmierci Redaktora J.Giedroycia w nakładzie 300 egzemplarzy.

Publikacja spotkała się z dużym zainteresowaniem Czytelników, w połowie grudnia do sieci księgarskiej trafił dodruk kolejnych 300 egzemplarzy tej unikatowej publikacji.

Obok Instytutu Książki nagrodzono także: Wydawnictwo Wolno za „Uważam, że cię kocham” oraz Wytwórnię za „Elementarz kultury polskiej”.

Do tegorocznej edycji nominowano również:

 • Arx Regia Wydawnictwo Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum za album „Rembrandt”
 • Centrum Architektury za „Pra. Ilustrowany atlas architektury Pragi”
 • Drukarnia Akapit za „Memu miastu…”
 • Wydawnictwo Bernardinum za „Atlas Biblijny”
 • Muzeum Warszawy za „Herse. Warszawski Dom Mody”
 • Muzeum Warszawy za „Rzeczy dzieją się w Warszawie. Nowe legendy miejskie”
 • PWM za „Podróż przez dźwięki. Śladami Stanisława Moniuszki”
 • Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego za „Polonia Semper Fidelis”
 • Narodowe Centrum Kultury za „Sztuka dwudziestolecia”
 • Urząd Miasta Lublin za „Lublin filmowy / Filmowy Lublin”
 • Wydawnictwo Albus za „Jak sobie poczynamy…”
 • Wydawnictwo Arkady za „Dziewczyny. Moda ulicy lat 70. i 80. XX wieku”
 • Wydawnictwo Dwie Siostry za „Turonie, żandary, herody”
 • Wydawnictwo Dwie Siostry za „Co robią uczucia?”
 • Wydawnictwo Dwie Siostry za „Mama zawsze wraca”
 • Wydawnictwo Fame Art za „Na obcej ziemi”

Uroczystość przyznania nagród można obejrzeć pod tym adresem.

***

KULTURA. TEKA REDAKCYJNA NR 9/1969

wydawcy: Instytut Książki, Instytut Literacki Kultura, Pracownia Badań nad Instytutem Literackim w Paryżu UMCS
pomysł: Rafał Habielski, i Andrzej Peciak
projekt: Krzysztof Rumowski
skład i red. tech.: Joanna Dyszczyk
przygotowanie do druku: Andrzej Peciak
druk: Petit Lublin
kartonowe pudełko: Intropak/Lublin