Aktualności

13.03.2019

Instytut Książki wsparł serbskie wydanie „Legendy nowoczesności” Czesława Miłosza

W Serbii ukazało się tłumaczenie wyboru esejów Czesława Miłosza Legendy nowoczesności w przekładzie Ljubicy Rosić. Wydanie wsparł Instytut Książki w ramach Programu Translatorskiego ©POLAND.

Zapisi na salveti, jak brzmi serbski tytuł, ukazały się w styczniu nakładem belgradzkiej oficyny Laguna.

Legendy nowoczesności to zbiór esejów powstałych w czasie wojny i zarazem przenikliwy rozrachunek intelektualisty z nowoczesnymi mitami i ideałami, przeprowadzony w obliczu ich klęski, a dokonany w cyklu świetnych esejów poświęconych wybitnym tekstom literackim (Defoe, Balzac, Stendhal, Gide, Tołstoj, Witkacy) i filozoficznym (James, Nietzsche, Bergson). Drugą część tomu wypełnia eseistyczna korespondencja Miłosza z Jerzym Andrzejewskim, pochodząca z tego samego okresu i poruszająca pokrewne tematy.

Ljubica Rosić jest autorką licznych przekładów dzieł Czesława Miłosza, które ukazały się ze wsparciem Programu Translatorskiego ©POLAND: Roku myśliwego (2002), Doliny Issy (2013), Wierszy ostatnich (2013), Zdobycia władzy (2013), Abecadła (2014) i Gór Parnasu (2016). Rosic tłumaczyła także m.in. Ryszarda Kapuścińskiego, Krzysztofa Czyżewskiego, Aleksandra Fiuta i Romana Ingardena.