Aktualności

18.02.2019

Górnośląska Nagroda Literacka „Juliusz” tylko za biografie

Od tego roku Górnośląska Nagroda Literacka „Juliusz” będzie przyznawana tylko za biografie - poinformował jej inicjator, rybnicki samorząd. Nabór do tegorocznej, czwartej edycji nagrody, już się rozpoczął. Propozycje można zgłaszać do połowy marca.

Górnośląska Nagroda Literacka „Juliusz” to ustanowione przez prezydenta Rybnika wyróżnienie dla najlepszej polskiej książki, wyłonionej spośród publikacji literackich poprzedniego roku. Nagroda wręczana jest podczas Rybnickich Dni Literatury.

Zgodnie z regulaminem, zwyciężyć może jedna książka, za którą jej autor otrzymuje statuetkę oraz nagrodę pieniężną. W tym roku wzrosła wartość nagrody - z 40 do 50 tys. zł. Zmieniono też zapisy regulaminu: odtąd będzie przyznawana za najlepszą biografię napisaną i wydaną po polsku w roku ubiegłym.

„Mam nadzieję, że zawężenie literackich wyborów do gatunku, jakim jest biografia, zwróci większą uwagę na tę nagrodę w Polsce, choćby dlatego, że będzie to pierwsza tego typu nagroda w kraju. Jednocześnie mam nadzieję, że zainteresuje nie tylko wydawnictwa i ekspertów z dziedziny literatury, ale zwróci również uwagę tych najważniejszych, czyli czytelników” - wyjaśnił prezydent Rybnika Piotr Kuczera.

„Wzięliśmy też pod uwagę fakt, że biografie są bardzo chętnie czytane. Być może dlatego, że czymś naturalnym jest ciekawość dotycząca cudzego życia, pewnego rodzaju podglądanie przez dziurkę od klucza jest atrakcyjne dla czytelnika. W cudzym życiu szukamy też inspiracji, porównania, to okazja również do przywracania pamięci o postaciach historycznych, wyjątkowych” - ocenił Kuczera.

Propozycje do nagrody należy przesyłać listownie do 15 marca każdego roku na adres urzędu miasta (ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik) - z dopiskiem „Górnośląska Nagroda Literacka Juliusz” oraz wypełnioną kartą zgłoszenia, będącą załącznikiem do regulaminu.

Do zgłoszenia należy załączyć dziesięć egzemplarzy zgłaszanej do nagrody książki, z których pięć zostanie przeznaczonych dla członków kapituły do prac związanych z wyłonieniem laureata, a pozostałe zostaną przekazane Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Konstantego Prusa w Rybniku.

Konkurs składa się z dwóch etapów: wybranie przez kapitułę pięciu nominacji i ich ogłoszenie w drugim kwartale każdego roku oraz wybór laureata spośród nominowanych autorów i wręczenie nagrody.

W trzech dotychczasowych edycjach przedsięwzięcia tryumfowały książki: Kobro. Skok w przestrzeń autorstwa Małgorzaty Czyńskiej (2016 r.), Między Placem Bohaterów a Rechnitz. Austriackie rozliczenia Moniki Muskały (2017 r.) oraz Dar Meneli Roberta Rybickiego (2018 r.).

[źródło: PAP]