Aktualności

09.10.2019

„Esej o duszy polskiej” Ryszarda Legutki po węgiersku ze wsparciem Instytutu Książki

Na Węgrzech ukazało się tłumaczenie Eseju o duszy polskiej w przekładzie Lajosa Pálfalviego. Wydanie dzieła Ryszarda Legutki wsparł Instytut Książki w ramach Programu Translatorskiego ©POLAND.

Esszé a lengyel lélekről – jak brzmi węgierski tytuł książki – wyszedł niedawno nakładem oficyny Rézbong z Gödu.

Esej o duszy polskiej to książka o polskiej powojennej tradycji intelektualnej, jej obliczach i ewolucji w czasach PRL i wpływach, które kształtowały ją po 1989 r. Autor – jeden z najbardziej popularnych polskich intelektualistów – poddaje ją wszechstronnej analizie, wskazując na jej słabe strony: wtórność i jałowość, ale zwracając także uwagę na te aspekty dziedzictwa polskiej myśli, które mogą wpłynąć ożywczo na współczesną debatę publiczną.

Tłumacz książki, Lajos Pálfalvi, to węgierski historyk literatury, krytyk, jeden z najwybitniejszych tłumaczy literatury polskiej, laureat prestiżowej Nagrody Transatlantyk przyznawanej przez Instytut Książki. Dzięki jego pracy translatorskiej od połowy lat osiemdziesiątych XX wieku systematycznie publikowane są na Węgrzech najważniejsze i najbardziej aktualne dzieła polskiej literatury pięknej i szeroko pojętej humanistyki. Pálfalvi przetłumaczył na język węgierski utwory m.in. Wł. St. Reymonta, S. Mrożka, A. Szczypiorskiego, Cz. Miłosza, W. Gombrowicza, P. Szewca, St. Vincenza, A. Paczkowskiego, G. Herlinga-Grudzińskiego, J. Stempowskiego, M. Gretkowskiej, A. Libery, K. Brandysa, H. Grynberga, W. Kowalewskiego, A. Stasiuka, A. Barta, I. Fink, R. Legutki, O. Tokarczuk, A. Michnika, M. Janion, J. Mackiewicza, K. Vargi, A. Walickiego, A. Szczeklika, B. Wojdowskiego, A. Żbikowskiego, L. Kołakowskiego, P. Pazińskiego, A. Kołakowskiej, P. Lisickiego, L. Amejko.

W ubiegłym roku esej Ryszarda Legutki przybliżył rumuńskim czytelnikom inny wybitny tłumacz, Constantin Geambaşu.