Aktualności

fot. Daniel Bednarz / Instytut Książki
21.06.2021

„Biblioteki to krwiobieg polskiej kultury”. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025 ogłoszony. Relacja i zdjęcia z konferencji prasowej

Dziś w Warszawie zaprezentowano drugą odsłonę Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. W konferencji prasowej udział wzięli profesor Piotr Gliński, wiceprezes Rady Ministrów, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu, dr hab. Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki, dr hab. Rafał Wiśniewski, dyrektor Narodowego Centrum Kultury, dr Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej, oraz Dariusz Jaworski, dyrektor Instytutu Książki.

Pierwsza pięciolatka została zakończona. W latach 2021-2025 będziemy realizowali program w rozszerzonej wersji. Udało nam się zwiększyć środki na ten program o 40%.

– powiedział minister Piotr Gliński. Profesor Gliński wspomniał o realizacji celów, a także rozszerzeniu pierwszej odsłony Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – m.in. o kampanię Instytutu Książki „Mała książka – wielki człowiek”.

Wiceprezes Rady Ministrów podkreślił również rolę bibliotek w promocji czytelnictwa, „krwiobiegu polskiej kultury”, dodając, że w ostatnich trzech latach udało się zahamować spadek czytelnictwa, a nawet odwrócić negatywną tendencję.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa przyczynił się do tego, że dzieci i młodzież czytają coraz chętniej.

– zauważył dr hab. Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki, dodając, że tę tendencję należy teraz wykorzystać, zwiększając nakłady.

Program przyjęty uchwałą nr 69/2021 Rady Ministrów z dnia 21 maja br. jest największym i jednym z najważniejszym – z uwagi na skalę oddziaływania i budżet – programem wieloletnim Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, realizowanym we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. Obok obydwu ministerstw operatorami programu są: Biblioteka Narodowa, Instytut Książki oraz Narodowe Centrum Kultury.

W tej edycji więcej książek trafi do bibliotek publicznych, książki trafią też do bibliotek szkolnych. Biblioteki publiczne – stwierdził dr Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej – wyrównują nierówności. Biblioteki nie są częścią świata archaicznego, ale częścią modernizacji każdego społeczeństwa.

Dariusz Jaworski, dyrektor Instytut Książki, powiedział, że aby zrozumieć Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, trzeba pamiętać o trzech pojęciach-kluczach: współpracy z samorządem, międzypokoleniowości i służebności. Dyrektor IK podkreślił rolę premiera Glińskiego w zwiększeniu nakładów na drugą odsłonę programu, a także przybliżył kulisy nowej odsłony Priorytetu 2, „Infrastruktura Bibliotek 2021-2025”.

Wartość tego programu zbudowana jest na wszystkich innych działaniach proczytelniczych, także na naszym startbookowym, największym w Europie programie, Mała książka – wielki człowiek.

– dodał dyrektor Jaworski.

Do nowych elementów Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 należą m. in.: program dotacyjny aktywizujący nowe środowiska i lokalne społeczności, ogólnokrajowa kampania na rzecz czytelnictwa, przyłączenie prawie 500 bibliotek do ogólnokrajowej platformy udostępniania zbiorów prowadzonej przez Bibliotekę Narodową, wsparcie projektowe służące lepszemu rozumieniu potrzeb i oczekiwań czytelników przez bibliotekarzy i podnoszeniu ich kompetencji.

Więcej na temat drugiej odsłony Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa pod tym adresem.