Aktualności

logotyp NPRCz 2.0
15.02.2024

„Infrastruktura bibliotek 2021-2025” – rozpatrzenie odwołań od wyników trzeciego naboru wniosków

Instytut Książki informuje, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpatrzył odwołania od wyników III naboru wniosków w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2, Kierunek interwencji 2.1. „Infrastruktura bibliotek 2021-2025”. Dofinansowanie w procedurze odwoławczej otrzymało 20 bibliotek. 

Odwołania rozpatrzone pozytywnie

Odwołania rozpatrzone negatywnie

Jednocześnie informujemy, że zaktualizowana została lista rankingowa III naboru wniosków w związku z zastosowaniem zapisów par. 4 ust. 8 regulaminu konkursu. Do dofinansowania w tym trybie zakwalifikowana została MBP w Szprotawie.

Zaktualizowana lista rankingowa