Nowe Przestrzenie Czytania – Konferencja Wyszehradzka 2017

17.05.2017
#
  • logo wydarzenia

Dzisiaj drugi dzień spotkań w ramach Konferencji Wyszehradzkiej "Nowe Przestrzenie Czytania". Wszystkich, którzy nie mogą wziąć udziału w tym wydarzeniu, zapraszamy do obejrzenia transmisji na żywo z konferencji na naszym kanale w serwisie YouTube!

https://www.youtube.com/watch?v=d610O1UHrZU

Szczegółowy program drugiego dnia konferencji:

17 maja (środa)

10.00-11.30

Modele współpracy między instytucjami zajmującymi się promocją czytelnictwa

Panel poświęcony współpracy instytucji różnych szczebli, od państwowych po pozarządowe, lokalne. Eksperci będą dyskutować na tematy dotyczące form koordynacji i sposobów działań stowarzyszeń, fundacji, organizatorów akcji społecznych, instytucji samorządowych/lokalnych na rzecz rozwoju czytelnictwa.  Opowiedzą o potrzebach trzeciego sektora względem polityki państwowej i państwowych instytucji kultury oraz władz lokalnych. 

1. Simone C. Ehmig (Niemcy), kierownik Instytutu ds. Czytania i Mediów w Stiftung Lesen (Moguncja).
2.
Dana Kalinová (Czechy), długoletnia dyrektor Targów Książki Svět knihy w Pradze, współtwórczyni kampanii Rosteme s knihou (Rośniemy z książką), przyczyniła się do uzyskania przez Pragę miana Miasta Literatury UNESCO.
3.
Rafał Rukat (Polska), Biblioteka Narodowa, asystent w Pracowni Bibliotekoznawstwa Instytutu Książki i Czytelnictwa, opracowuje projekty związane z kulturotwórczą rolą biblioteki w środowisku lokalnym.
4.
Jens Thorhauge (Dania), założyciel Thorhauge Consulting, wieloletni dyrektor Danish Agency for Libraries and Media, autor New Trends in Scandinavian Public Librarie

moderator: Artur Grabowski

11.30

Przerwa kawowa

12.00-13.30

Realizacja projektów edukacyjnych, społecznych i naukowych w ramach działań na rzecz czytelnictwa

W panelu podjęta zostanie problematyka łączenia działań na rzecz czytelnictwa z projektami edukacyjnymi, społecznymi etc. Paneliści opowiedzą, jakie projekty tego typu realizuje instytucja, którą reprezentują. Postarają się doprecyzować, jakie obszary najczęściej i najlepiej łączyć z zagadnieniami czytelnictwa (wykluczenie kulturowe, cyfrowe, integracja kulturowa, społeczna etc.). Zastanowią się wspólnie nad tym, jakie problemy i wyzwania przynieść może przyszłość.     

1. László Boka
(Węgry), dyrektor ds. naukowych w Bibliotece Narodowej im. Széchény’ego w Budapeszcie.
2.
Jacek Królikowski (Polska), prezes zarządu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, zajmuje się programami i działaniami na rzecz dostępu do nowych technologii za pośrednictwem bibliotek.
3.
Marcin Skrabka (Polska), twórca goodbooks.pl, kierownik Centrum Innowacji dla Kultury i Edukacji we Wrocławiu. Zajmuje się m.in. wdrażaniem nowych technologii i innowacji na rynku wydawniczym, prowadzi projekty edukacyjne poświęcone literaturze Czech, Słowacji i Węgier.
4.
Uldis Zariņš(Łotwa), dyrektor Działu Rozwoju Biblioteki Narodowej Łotwy, wiceprezes Łotewskiego Stowarzyszenia Bibliotekarzy.

moderator: Artur Grabowski

13.30

Obiad

14.30-16.00

Nowe technologie w promowaniu czytelnictwa

Pod wpływem nowych technologii zmienia się współczesna kultura. Paneliści rozważać będą następujące zagadnienia: jak cyfryzacja wpływa na czytelnictwo, jak ewoluują formy promocji czytelnictwa w związku z kulturą cyfrową, jak zmieniać się będzie oferta rynku książki, zastanowią się również nad tym, czy formy cyfrowe zastąpią tradycyjne formy obcowania z tekstem, a przede wszystkim, jak należy się przygotować na cyfrową rewolucję w zakresie czytelnictwa.

1. Maciej Maryl (Polska), zastępca dyrektora ds. ogólnych Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, kierownik Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN.
2.
Helena Orálková (Czechy), Biblioteka Publiczna im. Jiříego Mahena w Brnie, zajmuje się problematyką nowych technologii w promowaniu czytelnictwa.
3.
Marcin Skrabka (Polska), twórca goodbooks.pl, kierownik Centrum Innowacji dla Kultury i Edukacji we Wrocławiu. Zajmuje się m.in. wdrażaniem nowych technologii i innowacji na rynku wydawniczym, prowadzi projekty edukacyjne poświęcone literaturze Czech, Słowacji i Węgier.
4.
Máté Tóth (Węgry), Uniwersytet w Peczu, specjalista w dziedzinie wykorzystywania technologii mobilnych w węgierskich bibliotekach.

moderator: Michał Piętniewicz

16.00

Przerwa kawowa

16.30-18.00

Rynek książki a polityka kulturalna państwa – obszary współpracy i wyzwania

Dyskusja toczyć się będzie wokół zagadnień odnoszących się do obszarów i sposobów wspomagania wydawców przez państwo (wydawanie, promowanie, ochrona, inne). Paneliści będą rozmawiać o celach i kontekstach takiego wsparcia (np. ekonomicznych, politycznych, narodowych, religijnych), zastanowią się, jak zmiany w prawie wpływają na sytuację wydawców, handlowców (m.in. ustawa o jednolitej cenie książki, ale także ochrona dziedzictwa narodowego a międzynarodowy rynek bibliofilski – obrót książką zabytkową), spojrzą na  książkę jako narzędzie budowania tożsamości narodowej.

1. Barbara Jóźwiak (Polska), prezes zarządu Stowarzyszenia Autorów i Wydawców Copyright Polska, wiceprezes Polskiej Izby Książki.
2.
Gergely Kovács (Węgry), Wydawnictwo Rézbong.
3.
Tina Mamulashvili (Gruzja), Wydawnictwo Sulakauri, współtwórczyni Tbilisi Book & Music Festival.
4.
Grzegorz Nieć(Polska), Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, badacz dziejów książki i prasy, edytor, specjalista w zakresie wtórnego rynku książki.

moderator: Michał Piętniewicz