Program emisyjny Polonia 2018

13.04.2017
#
  • wydany Autograf Kopernika / fot. materiały wydawcy

W 50. rocznicę pierwszego wydania w języku polskim wszystkich prac Mikołaja Kopernika Dom Emisyjny Manuscriptum wyemitował księgę manuskryptową najcenniejszej pozycji zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego - Autograf Kopernika DE REVOLUTIONIBUS - w arcytrudnej w wykonaniu oprawie, uszlachetnionej 24-karatowym złotem, ponad 300 kamieniami jubilerskimi i meteorytem Muonionalusta.

50 lat temu, 23 marca 1967 roku podjęto uchwałę w sprawie obchodów pięćsetnej rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika i wydania z tej okazji wszystkich dzieł astronoma. W tamtych czasach zadanie to, z racji jego rangi, powierzono Komitetowi Historii Nauki i Techniki Polskiej Akademii Nauk, a prace badawcze i edytorskie skoncentrowano w Pracowni Badań Kopernikańskich Zakładu Historii Nauki i Techniki PAN w Warszawie. Jubileuszowa edycja składała się z trzech tomów, obejmujących wszystkie znane prace Kopernika. Dziś wydania zdumiewająco wiernej kopii najważniejszego z nich, Autografu Kopernika, podjęła się oficyna wydawnicza Dom Emisyjny Manuscriptum, podchodząc do tematu z niespotykaną dotychczas precyzją odtworzenia oryginału, a jednocześnie z należytym dziełu kunsztem i szacunkiem.

Środek księgi to absolutnie wierna kopia manuskryptu, jaki Kopernik pisał na zwojach papieru przez prawie 30 lat. Dzięki osiągnięciom technologii poligraficznej i najnowocześniejszym skanerom do starodruków, pozwalających precyzyjnie odzwierciedlić oryginał w najdrobniejszym szczególe, bez konieczności pełnego otwarcia kart (co nie jest bez znaczenia dla trwałości oryginału), po wielu latach prób udało się wydać łudząco podobny do oryginału manuskrypt De Revolutionibus. Po raz pierwszy próby tej podjęto się w latach 70, ale ówczesna technologia poligraficzna, brak odpowiedniego sprzętu do digitalizacji, czy wreszcie możliwości wyprodukowania papieru zbliżonego to tego, na którym pisał Kopernik, uniemożliwiła stworzenie księgi, która byłaby wierną kopią Autografu astronoma. Ten niezwykle skomplikowany proces twórczy sprawił, że faksymile jest naukowym opracowaniem oryginału, a jego już wysoką wartość, podnosi jeszcze ściśle limitowany, notarialnie potwierdzony, bibliofilski nakład 99 egzemplarzy i misternie wykonana mennicza oprawa, którą trudno określić nawet starą łacińską sentencją ars auro gemmisque prior.

DOM EMISYJNY MANUSCRIPTUM to wyjątkowe wydawnictwo Ksiąg Manuskryptowych i Menniczych, które są świadectwem historii, nauki i sztuki zapisanym na kartach najstarszych skarbów bibliofilskich: manuskryptów, inkunabułów czy białych kruków skrywanych przed niszczącym działaniem czasu w sejfach księgozbiorów uniwersyteckich, muzealnych czy narodowych. Te kilkusetletnie unikatowe księgi są bezcenne nie tylko ze względu na wiek, ale przed wszystkim ze względu na to, że wiedza w nich zawarta niejednokrotnie kształtowała światopogląd nowożytnej cywilizacji, wpływała na świadomość czytelników wielu pokoleń.

W związku ze zbliżającą się setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości Dom Emisyjny Manuscriptum rozpoczyna program emisyjny Polonia 2018, którego celem jest przypomnienie dzieł największych Polaków, będących nie tylko naszym dziedzictwem narodowym, ale również wpisujących się w program UNESCO „Pamięć Świata” (na liście światowej i krajowej). Dzieła te zostaną wydane jako Księgi Mennicze, czyli ręcznie wykonane, w oprawach z menniczymi okuciami, a ich zawartość będzie bądź faksymile (czyt. wierną reprodukcją oryginałów) bądź opracowaniem naukowym epoki, o której opowiadają. Wszystkie powstaną w ściśle limitowanych i niepowtarzalnych nakładach. Jest to dziś możliwe dzięki połączeniu tradycji typograficznej, introligatorskiej i rękodzielniczej oraz dzięki najnowszym osiągnięciom poligraficznym. Ze względu na olbrzymi trud wykonania każdej z ksiąg manuskryptowych, Dom Emisyjny Manuscriptum jest aktualnie jedyną oficyną wydawniczą na świecie, która podjęła się wyzwania manufaktury tych jakże królewskich ksiąg, będących częścią naszego dziedzictwa kulturalnego.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.