Nie żyje Zygmunt Bauman

10.01.2017
#
  • Zygmunt Bauman, fot. E. Lempp

Nie żyje Zygmunt Bauman, socjolog, filozof, teoretyk kultury, twórca koncepcji płynnej nowoczesności, wieloletni kierownik Katedry Socjologii na University of Leeds, laureat Europejskiej Nagrody Amalfi i Nagrody im. Theodora W. Adorno. W młodości, zaangażowany w działalność socjalistyczną i komunistyczną, podjął służbę w aparacie bezpieczeństwa PRL-u, zwalczając antykomunistyczne podziemie. W 1968 roku wyemigrował z Polski i prowadził działalność naukową poza granicami kraju.

Dzięki swoim pracom –  takim jak "Kultura jako praxis", "Etyka ponowoczesna" czy "Ponowoczesność jako źródło cierpień" – stał się jednym z najczęściej cytowanych autorów literatury polskiej ostatnich lat. Prace jego przyczyniły się do rozwoju współczesnych nauk humanistycznych.

Odszedł twórca wpływowej, choć zarazem mocno dyskusyjnej refleksji nad współczesną rzeczywistością społeczną.