Zgłoszenia do Nagrody Kapuścińskiego

09.01.2017
#
  • Ryszard Kapuściński, fot. E. Lempp

Tylko do końca tygodnia (do 15 stycznia 2017 - decyduje data stempla pocztowego) można zgłaszać książki do Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za Reportaż Literacki. W tym roku będzie je oceniać jury pod przewodnictwem Olgi Stanisławskiej, w składzie: Mariusz Kalinowski, Katarzyna Nowak, Elżbieta Sawicka i Tadeusz Sobolewski.

Kandydatury do Nagrody może zgłaszać każdy, także autorzy książek.

Zgłoszenie wraz z 6 egzemplarzami książki (tylko pierwsze wydania autorów żyjących) wydanej w 2016 roku należy przesłać na adres (uwaga! BK zmieniło siedzibę):

Biuro Kultury Miasta st. W-wa
pl. Bankowy 2 (pokój 236)
00-095 Warszawa
koniecznie z dopiskiem: Nagroda Kapuścińskiego

Zgłoszenie powinno zawierać:
- imię i nazwisko autora,
- tytuł i datę publikacji pierwszego wydania reportażu,
- imię i nazwisko osoby lub nazwa instytucji zgłaszającej, adres i dane kontaktowe (w tym numer telefonu i e-mail).

Mile widziane uzasadnienia zgłoszenia.

Szczegóły i regulamin Nagrody tutaj.

Wszelkich informacji udziela Sekretarz Nagrody – Bożena Dudko
e-mail: bozena.dudko@agora.pl