Odnalezione w tłumaczeniu

04.01.2017
#
  • baner promujący wydarzenie

Wielka literatura małych języków istnieje w międzynarodowym obiegu dzięki tłumaczom, którzy pełnią nie tylko rolę drugich autorów, lecz nierzadko także agentów, wydawców, promotorów i sprzedawców. To im oraz przekładanym przez nich pisarzom oddany zostanie głos podczas trzeciej edycji Gdańskich Spotkań Tłumaczy Literatury „Odnalezione w tłumaczeniu”, które odbędą się między 6 i 8 kwietnia 2017 r.

Spotkania odbywają się co dwa lata, naprzemiennie z festiwalem Europejski Poeta Wolności. Tematem każdej edycji jest inny, wybrany obszar językowy: w roku 2013 były to języki skandynawskie, w 2015 – język angielski. Tym razem rozmowa dotyczyć będzie wielkiej literatury, która powstaje w językach pozacentralnych. Choć często wcale nie są one małe, to pisane w nich dzieła zwykle muszą pokonać o wiele więcej przeszkód i barier, żeby trafić do rąk zainteresowanych czytelników, niż książki napisane w językach rangi światowej.

W trakcie festiwalu wręczona zostanie Nagroda za Twórczość Translatorską im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego. Po raz pierwszy zostanie przyznana w dwóch kategoriach: za przekład pojedynczego dzieła oraz za całokształt twórczości. Nagroda została ustanowiona przez Prezydenta Miasta Gdańska w 2013 roku.

Organizatorem festiwalu jest Instytut Kultury Miejskiej.

Więcej na stronie http://odnalezionewtlumaczeniu.pl/