W instytucie

Program „Partnerstwo dla książki": wyniki I naboru

Uprzejmie informujemy, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dotacje w ramach programu „Partnerstwo dla książki": http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2017/partnerstwo-dla-ksiazki.php

Odwołania należy składać w terminie do dnia 2 marca 2017 r.

Strategiczne cele programu to zarówno poprawa dostępu do książki w jej wszystkich formatach, jak i wzmocnienie kulturotwórczej roli księgarń i bibliotek.

Anna Tusiewicz - tel. 12 61-71-909 a.tusiewicz@instytutksiazki.pl

Wróć