W instytucie

Program „Promocja czytelnictwa”: wyniki I naboru

Uprzejmie informujemy, że Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznał dotacje w ramach programu „Promocja czytelnictwa”: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2017/promocja-czytelnictwa.php

Odwołania należy składać w terminie do dnia 27 lutego 2017 r.

Celem programu jest wspieranie wartościowych form promowania czytelnictwa, zarówno poprzez dofinansowywanie innowacyjnych szeroko zakrojonych programów promujących powszechne praktyki czytelnicze, jak i poprzez wsparcie dla przedsięwzięć promujących najbardziej znaczące zjawiska literatury współczesnej.

Anna Tusiewicz – tel. (12) 61-71-909, tel. kom. 694 267 776, a.tusiewicz@instytutksiazki.pl

Wróć