W instytucie

Zakończyły się tegoroczne szkolenia dla bibliotekarzy

W ramach programu „Edukacja kulturalna bibliotekarzy” odbyły się dwa cykle warsztatów:

I. Skuteczne diagnozowanie potrzeb szkoleniowych kadr bibliotecznych – jako czynnik wzrostu jakości oferty kulturalnej biblioteki (prowadził Marcin Skrabka przy wsparciu Jolanty Janiec i Mirosławy Spaleniak-Jurkowskiej, opracowała Blanka Bobryk);

II. Gdzie są młodzi czytelnicy? Kształcenie warsztatu bibliotekarza w zakresie wspierania kompetencji czytelniczych dzieci i młodzieży (prowadzili Tomasz Kobylański i Marcin Mołoń oraz Zofia Karaszewska i Sylwia Stano-Strzałkowska).

Przeszkoliliśmy 164 bibliotekarzy z różnych części Polski. Warsztaty odbywały się w Olsztynie (15-16 listopada), Gdańsku (17-18 listopada), Warszawie (21-22 listopada), Łodzi (24-25 listopada), Szczecinie (28-29 listopada), Krakowie (5-6 grudnia), Rzeszowie (7-8 grudnia), Wrocławiu (12-13 grudnia) i Opolu (15-16 grudnia).

Z ankiet ewaluacyjnych wypełnianych przez uczestników:
„Dawno nie uczestniczyłam w tak ciekawych zajęciach”, „Na takie szkolenia mogłabym jeździć co tydzień”, „Rewelacyjne szkolenie. Prosimy o więcej!”.

Kolejne warsztaty już wiosną 2017 r. w ramach nowego programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Partnerstwo dla książki″.

Organizacja i koordynacja:

Jakub Pacześniak, e-mail: j.paczesniak@instytutksiazki.pl, tel. +48 12 617 19 27


Więcej o programach dla bibliotekarzy tutaj.

Wróć