W instytucie

Found in Translation 2017

Instytut Książki, Instytut Kultury Polskiej w Londynie, Instytut Kultury Polskiej w Nowym Jorku oraz Instytut Polski w Nowym Delhi zapraszają do zgłaszania kandydatów do tegorocznej edycji nagrody FOUND IN TRANSLATION AWARD, przyznawanej tłumaczowi/tłumaczce najlepszego w minionym roku kalendarzowym przekładu literatury polskiej na język angielski.

Ogłoszenie laureata i wręczenie nagrody odbędzie się podczas Międzynarodowych Targów Książki w Londynie w marcu 2017 roku, na których Polska wystąpi w roli Market Focus Country. Program „Market Focus Poland″ to cykl wydarzeń kulturalnych i branżowych prezentujących gorące nazwiska, modne gatunki, interesujące tematy, literackie trendy i ciekawostki naszego rynku książki – słowem to, co w polskiej literaturze współczesnej najlepsze.

Nagroda Found in Translation to trzymiesięczna rezydencja w Krakowie z honorarium w wysokości 2.000 PLN miesięcznie, przelot do i z Krakowa fundowane przez Instytut Książki oraz nagroda pieniężna - 16.000 PLN - fundowana w równych częściach przez IK, IKP w Londynie, IKP w Nowym Jorku i IP w Nowym Delhi.

Przypominamy:

Do zgłoszenia kwalifikują się przekłady, które ukazały się w formie książkowej w 2016 roku. Kandydatów nadsyłać mogą do Instytutu Książki (na adres mejlowy biuro@instytutksiazki.pl) osoby fizyczne i osoby prawne z kraju i zagranicy. Zgłoszenie powinno zawierać uzasadnienie wyboru kandydata, jego dane adresowe oraz dane adresowe zgłaszającego.

Uwaga!

Od tej edycji nagrody zmianie ulega termin nadsyłania kandydatur: na zgłoszenia czekamy do 31 stycznia (włącznie) każdego roku.

Wróć