W instytucie

Zgłoszenia do Kolegium Tłumaczy

Przypominamy o trwającym naborze do Kolegium Tłumaczy, programu pobytowego adresowanego do tłumaczy literatury polskiej zamieszkałych poza Polską. Termin składania wniosków o trwające od jednego do trzech miesięcy pobyty twórcze upływa 15 grudnia.

Program adresowany jest do wszystkim tłumaczy literatury polskiej, zarówno tych z dużym dorobkiem, jak i początkujących. Kandydat musi mieć przynajmniej jeden tekst tłumaczenia ogłoszony drukiem bądź w poważnej publikacji internetowej. Kandydaci mogą ubiegać się o pobyt od jednego do trzech miesięcy we wskazanym przez siebie terminie. Jest to typowy pobyt twórczy, jedyną ewentualną obligacją tłumacza jest wykład na Uniwersytecie Jagiellońskim. Tłumacze zakwaterowani będą w pokojach Kolegium Tłumaczy przy siedzibie Instytutu Książki, na ulicy Zygmunta Wróblewskiego 6.

Zasady zgłaszania się kandydatów:

Kandydaci zgłaszają się sami i przedkładają następujące dokumenty (wszystko wysyłane e-mailem):

  • życiorys (data urodzenia, miejsce zamieszkania, wykształcenie, działalność zawodowa),
  • pełna lista opublikowanych przekładów (i ewentualnie innych publikacji),
  • krótki opis prac przewidzianych na czas pobytu studyjnego (czyli nad jakim przekładem kandydat będzie pracował podczas pobytu, jakiego rodzaju badania/poszukiwania/kwerendy/konsultacje są potrzebne etc. Rozpatrywane będą wyłącznie projekty związane z przekładem konkretnych dzieł – a nie np. projekty badawcze, naukowe itd.),
  • próbka tłumaczenia (tekstu opublikowanego),
  • informacja na temat preferowanego terminu i ilości miesięcy,
  • informacja na temat preferowanego tematu wykładu/zajęć dla studentów.
  • ewentualnie: rekomendacja (tłumacza z dużym dorobkiem, wydawcy, polonisty, instytucji kultury, polskiej placówki dyplomatycznej, ośrodka akademickiego).


Aplikacje należy kierować na adres Instytutu Książki:

Instytut Książki
ul. Zygmunta Wróblewskiego 6
31-148 Kraków
Tel. +48 12 61 71 918
Faks +48 12 62 37 682
osoba kontaktowa: Elżbieta Wierzchowska-Ziobro
e.wierzchowska@instytutksiazki.pl

Wróć