Szkolenia - program dotacyjny

Warsztaty w 2016 roku są organizowane dla bibliotekarzy z bibliotek publicznych. Prosimy o zapoznanie się z regulaminami określającymi zasady naboru i uczestnictwa w warsztatach.

Zgłoszeń można dokonywać przez wysłanie zeskanowanych formularzy zgłoszeniowych na adres: j.paczesniak@instytutksiazki.pl.

Oba cykle będą składały się z dwudniowych warsztatów realizowanych w 5 miastach w Polsce, w różnych terminach.

I. Skuteczne diagnozowanie potrzeb szkoleniowych kadr bibliotecznych – jako czynnik wzrostu jakości oferty kulturalnej biblioteki / opis warsztatów /

Bydgoszcz, 30 listopada – 1 grudnia
Gdańsk, 17-18 listopada
Kraków, 5-6 grudnia
Warszawa, 21-22 listopada
Wrocław, 12-13 grudnia


Warsztaty skierowane są do osób zajmujących się organizacją szkoleń dla pracowników bibliotek z bibliotek publicznych – wojewódzkich, miejskich, miejsko-gminnych i powiatowych.

Na warsztatach zajmiemy się diagnozowaniem potrzeb szkoleniowych oraz tworzeniem strategii w następujących zakresach:

  •  nowych technologii,
  •  nowoczesnej obsługi klienta,
  •  zagadnień prawnych w bibliotece

Diagnozowanie potrzeb w wyżej wymienionych zakresach ma się przyczynić do:

  •  likwidacji luk szkoleniowych, czyli uzupełnienia braków w wiedzy i umiejętnościach pracowników,
  •  większej  skuteczności, efektywności i ekonomiczności (stosunek nakładów do rezultatów) prowadzonych przez biblioteki szkoleń.

Dzięki wiedzy wyniesionej z warsztatów i wypracowanym tam rozwiązaniom, uczestnicy będą mogli lepiej przygotować się do składania wniosków w przyszłorocznym programie Partnerstwo dla książki. Szkolenia dla bibliotekarzy 2017.

Do pobrania:

Regulamin warsztatów I. Skuteczne diagnozowanie potrzeb szkoleniowych kadr bibliotecznych – jako czynnik wzrostu jakości oferty kulturalnej biblioteki, znajduje sie.

Formularz zgłoszeniowy na warsztaty I.


II. Gdzie są młodzi czytelnicy? Kształcenie warsztatu bibliotekarza w zakresie wspierania kompetencji czytelniczych dzieci i młodzieży / opis warsztatów /

Łódź (24-25 listopada)
Olsztyn (15-16 listopada)
Opole (15-16 grudnia)
Rzeszów (7-8 grudnia)
Szczecin (28-29 listopada)

Czytanie się dziedziczy – takie słowa padają w raporcie o stanie czytelnictwa w Polsce w 2015 r.
W związku z tym, że poziom czytelnictwa nie jest wysoki w ostatnich latach, czyli jednak nie dziedziczy się nawyku czytania, bądź dziedziczy się go w coraz mniejszym stopniu, należy ten nawyk wśród Polaków próbować wykształcić. Najlepiej od najmłodszych lat.

Do pobrania:

Regulamin warsztatów II. Gdzie są młodzi czytelnicy? Kształcenie warsztatu bibliotekarza w zakresie wspierania kompetencji czytelniczych dzieci i młodzieży.

Formularz zgłoszeniowy na warsztaty II.


Kontakt w sprawie warsztatów:
Jakub Pacześniak,
j.paczesniak@instytutksiazki.pl,
12 617 19 27