Szkolenia - program dotacyjny

Program dotacyjny Szkolenia dla bibliotekarzy w 2015 r. był realizowany przez wojewódzkie biblioteki publiczne. Podobnie jak w zeszłych latach miał on pomóc bibliotekarzom w uzyskaniu nowych kompetencji osobistych i zawodowych, a także służyć podniesieniu prestiżu bibliotek publicznych i zmianie postrzegania ich funkcji przez społeczeństwo.

 

Zakres szkoleń w ramach programu powinien był zawierać się w obszarach rozwoju kompetencji osobistych  i zawodowych oraz wiedzy na temat nowych technologii i ich wykorzystania w pracy bibliotekarza oraz dyrektora. Szczegółowy zakres szkoleń określała  wojewódzka biblioteka publiczna po rozpoznaniu potrzeb szkoleniowych na terenie województwa.

Dotacje były udzielane na zadania związane z organizacją i realizacją szkoleń dla pracowników merytorycznych bibliotek publicznych wszystkich szczebli, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników bibliotek gminnych i powiatowych.

 

O dofinansowanie w ramach programu ubiegać się mogły podmioty prawa polskiego: samorządowe instytucje kultury – wojewódzkie biblioteki publiczne, dla których organizatorem jest samorząd województwa.

Termin składania wniosków upływał 31 stycznia 2015 roku.

 

Wyniki naboru
Lista wniosków [plik pdf]
Lista pozytywnie rozpatrzonych odwołań [plik pdf]

 

Kontakt

Marek Jurowski
tel. 022 656 63 80, e-mail: m.jurowski@instytutksiazki.pl

 

Pliki do pobrania:

Szkolenia dla bibliotekarzy 2015 - regulamin
Szkolenia dla bibliotekarzy 2015 - formularz wniosku
Szkolenia dla bibliotekarzy 2015 - wzór umowy
Szkolenia dla bibliotekarzy 2015 - formularz raportu