Szkolenia - program dotacyjny

Program dotacyjny Szkolenia dla bibliotekarzy w 2014 r. był realizowany przez wojewódzkie biblioteki publiczne. Podobnie jak w 2013 r. pomagał on bibliotekarzom w uzyskaniu nowych kompetencji osobistych i zawodowych, służył także podniesieniu prestiżu bibliotek publicznych i zmianie postrzegania ich funkcji przez społeczeństwo.

Dotacje były udzielane na zadania związane z organizacją i realizacją szkoleń dla pracowników merytorycznych bibliotek publicznych wszystkich szczebli, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników bibliotek gminnych i powiatowych.

Wyniki naboru wniosków

Lista wniosków ocenionych pozytywnie
Lista wniosków ocenionych negatywnie
Lista wniosków błędnych formalnie

W wyniku procedury odwoławczej dyrektor Instytutu Książki przyznał dotację w wysokości 8 030 zł Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. W. Gombrowicza w Kielcach na zadanie "Współczesny bibliotekarz - czyli jaki?".

Kontakt

Marek Jurowski
tel. 022 656 63 80, e-mail: m.jurowski@instytutksiazki.pl

Pliki do pobrania:

Szkolenia dla bibliotekarzy 2014 - regulamin
Szkolenia dla bibliotekarzy 2014 - formularz wniosku
Szkolenia dla bibliotekarzy 2014 - wzór umowy
Szkolenia dla bibliotekarzy 2014 - formularz raportu