Szkolenia - program dotacyjny

Program dotacyjny Szkolenia dla bibliotekarzy 2013 był realizowany przez wojewódzkie biblioteki publiczne w ramach programu Biblioteka+. Program ma pomóc bibliotekarzom w uzyskaniu nowych kompetencji osobistych i zawodowych, ma także służyć podniesieniu prestiżu bibliotek publicznych i zmianie postrzegania ich funkcji przez społeczeństwo.

Dotacje zostały udzielone na zadania związane z organizacją i realizacją szkoleń dla pracowników merytorycznych bibliotek publicznych wszystkich szczebli, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników bibliotek gminnych i powiatowych.

Wyniki naboru I (termin składania wnioków do 7 lipca 2013 roku)
Lista wniosków rozpatrzonych pozytywnie
Lista wniosków rozpatrzonych negatywnie

Kontakt

Marek Jurowski
tel. 022 656 63 80, e-mail: m.jurowski@instytutksiazki.pl

Pliki do pobrania:

Szkolenia dla bibliotekarzy 2013 - regulamin
Szkolenia dla bibliotekarzy 2013 - formularz wniosku
Szkolenia dla bibliotekarzy 2013 - wzór umowy
Szkolenia dla bibliotekarzy 2013 - formulary raportu