Szkolenia - program dotacyjny

Szkolenia 2010-2012

W latach 2010-2012 Instytut Książi realizował w ramach programu Biblioteka+ program szkoleniowy obejmujący między innymi szkolenia z zakresu rozwoju osobistych kompetencji menedżerskich i przywódczych, a także posługiwania się nowymi technologiami informatycznymi.

Celem programu było uzyskanie przez bibliotekarzy z biblitoek gminnych nowych kompetencji zawodowych wykraczających poza standardowe umiejętności bibliotekarskie.

Dotacje w ramach programu były przyznawane wojewódzkim bibliotekom publicznym, które organizowały szkolenia i prowadziły rekrutację wśród bibliotekarzy w poszczególnych regionach.

Lista wnioskodawców, którzy otrzymali dotacje w latach 2010-2012:

- Dolnośląska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu
- Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy
- Książnica Kopernikańska w Toruniu
- Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Lublinie
- Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonej Górze
- Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gorzowie Wlkp.
- Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Łodzi
- Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
- Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego
- Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu
- Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie
- Książnica Podlaska w Białymstoku
- Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gdańsku
- Biblioteka Śląska w Katowicach
- Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Kielcach
- Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Olsztynie
- Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu
- Książnica Pomorska w Szczecinie

Pliki do pobrania:
Szkolenia dla bibliotekarzy - ZNOWELIZOWANY Regulamin (PDF)
Załącznik nr 1 - Wniosek (DOC)
Załącznik nr 2 - Kalkulacja wstępna (DOC)
Załącznik nr 3 - Pomoc de minimis (DOC)
Sprawozdanie merytoryczne WBP (DOC)
Ankieta ewaluacyjna - szkoleni (DOC)
Ankieta ewaluacyjna - trenerzy (DOC)