Konferencja „Conrad nasz współczesny”

08.11.2017
#
  • plakat wydarzenia

W ramach współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Fundacja Universitas Varsoviensis organizuje z okazji 170. rocznicy urodzin Josepha Conrada konferencję „Conrad nasz współczesny”. Konferencja odbędzie się 14 listopada 2017 roku w warszawskim Teatrze Palladium.

„Conrad nasz współczesny” to konferencja poświęcona jednemu z najwybitniejszych pisarzy przełomu wieków XIX i XX, który zrewolucjonizował literaturę angielską i zostawił (nie)zatarty ślad na polskiej kulturze. Podstawowym założeniem konferencji jest pokazanie wielu oblicz Josepha Conrada: polskiego i angielskiego, kolonialnego i postkolonialnego, wiązanego z kulturą wysoką 
i popkulturowego, znanego i zapoznanego.

Zaproszono 10 najwybitniejszych conradystów z Polski i ze świata. Udział potwierdzili profesorowie: Agnieszka Adamowicz-Pośpiech, Stephen Donovan, Robert Hampson, Andrzej Juszczyk, Michał Komar, Marek Pacukiewicz, John G. Peters, Wiesław Ratajczak, Elmar Schenkel i Cedric Watts.

Honorowym patronem konferencji jest profesor Zdzisław Najder.

Strategicznym celem projektu jest promocja twórczości Josepha Conrada w Polsce, a także otwarcie światowej conradystyki na osiągnięcia polskich naukowców, czemu ma służyć międzynarodowy charakter wydarzenia.

Program:

9.00-10.00 Rejestracja uczestników

10.00-15.30 Konferencja – panele tematyczne:

I Paradoks Conrada. Wielki (nie)obecny.

II Conrad postkolonialny.

III Pisarz na styku kultur. Dyskusja: Conrad a współczesność.

15.30-17.00 prapremierowe czytanie przez aktorów Teatru Śląskiego sztuki biograficznej poświęconej Conradowi

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie wydarzenia: www.conradnasz.eu.

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.