Program Translatorski ©POLAND

Informujemy, że został rozstrzygnięty pierwszy nabór ofert wydawców do Programu Translatorskiego ©POLAND w roku 2016. Ocenione zostały oferty przysłane do 31 marca br.

Opóźnienie w ogłoszeniu wyników naboru było efektem kontroli Programu Translatorskiego ©POLAND, która odbyła się na początku 2016 roku. W wyniku kontroli powstała konieczność wprowadzenia zmian w regulaminie Programu, określających sposób rozliczania się wydawców z przyznanego im wsparcia finansowego.

Lista ofert, które uzyskały wsparcie w pierwszym naborze w 2016 roku w kategorii LITERATURA, znajduje się tutaj.

Lista ofert, które uzyskały wsparcie w pierwszym naborze w 2016 roku w kategorii KSIĄŻKI DLA DZIECI, znajduje się tutaj.

Jednocześnie przypominamy, że do 15 listopada trwa drugi nabór ofert do Programu Translatorskiego ©POLAND. Wyniki naboru zostaną ogłoszone 31 stycznia 2017.

Kolejny nabór ofert (pierwszy nabór w 2017 roku) rozpocznie się 1 lutego i potrwa do 31 marca 2017, a jego wyniki zostaną ogłoszone do 31 sierpnia 2017 roku.

Wróć