Naira Makhchanyan


Tłumaczy z języka polskiego na:
ormiański

Dziedzina
Esej

Email: makhchanyan@gmail.com


Bio

Zastępca redaktora naczelnego czasopisma Związku Polaków w Armenii ,,Polonia,, Póki my żyjemy.
Autor rubryki poświęconej polsko-ormiańskiej literaturze w czasopiśmie ,,Póki my żyjemy,,.

Wydane książki:
1. Kolekcja ormiańsko-polskiej poezji ,,Dialog,, (2005)
2.Kolekcja ormiańsko-polskiej prozy i poezji współczesnej (kwartalnik "Tygiel", Elbląg, 2006)
3. Antologia “100 wierszy. Polscy nobliści i inni poeci współcześni” (2012)
4. W. Szymborska “Zachwyt i rozpacz” (2013)
5. Częstochowski Magazyn Literacki ,,GALERIA", Kolekcja ormiańsko-polskiej prozy i poezji (2015).
6. Sona Wan, Wiersze (tomik przekładów na język polski) Zostanie opublikowany w początku 2017r.)