Irena Szewczenko


Tłumaczy z języka polskiego na:
polski
rosyjski
ukraiński

Dziedzina
Esej
Poezja
Proza

Email: irenashewchenko@gmail.com
Tłumaczenia:

2017
 • Imię i nazwisko autora: Stanisław Lem
  Tytuł oryginału: Dzienniki gwiazdowe (7 opowieści)
  Tytuł przekładu: Із зоряних щоденників Ійона Тихого (7 оповідань)
  Publikacja w: antologii
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: NK-Bohdan, Tarnopol
  Drugi tłumacz: nie ma
  Język tłumaczenia: ukraiński

 • Imię i nazwisko autora: Stanisław Lem
  Tytuł oryginału: Ze wspomnień Ijona Tichego (7 opowieści)
  Tytuł przekładu: Зі спогадів Ійона Тихого (7 оповідань)
  Publikacja w: antologii
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: NK-Bohdan, Tarnopol
  Drugi tłumacz: nie ma
  Język tłumaczenia: ukraiński

 • Imię i nazwisko autora: Tomasz Lem
  Tytuł oryginału: Awantury na tle powszechnego ciążenia
  Tytuł przekładu: Колотнечі на тлі всесвітнього тяжіння
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: NK-Bohdan, Tarnopol
  Drugi tłumacz: nie ma
  Język tłumaczenia: ukraiński

 • Imię i nazwisko autora: Anna Janicka
  Tytuł oryginału: Sprawa Zapolskiej. Skandale i polemiki
  Tytuł przekładu: Модерністка з Волині. Про творчість Габріелі Запольської
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Kijów, Kijowskie Studia Polonistyczne
  Drugi tłumacz: nie ma
  Język tłumaczenia: ukraiński

2016
 • Imię i nazwisko autora: Stanisław Lem
  Tytuł oryginału: Zagadka
  Tytuł przekładu: Загадка
  Publikacja w: antologii "Cyberiada. Bajki robotów. Maska"
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Tarnopol, "NK-Bohdan"
  Drugi tłumacz: nie ma
  Język tłumaczenia: ukraiński

 • Imię i nazwisko autora: Stanisław Lem
  Tytuł oryginału: Powtórka
  Tytuł przekładu: Повтор
  Publikacja w: antologii "Cyberiada. Bajki robotów. Maska"
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Tarnopol, "NK-Bohdan"
  Drugi tłumacz: nie ma
  Język tłumaczenia: ukraiński

 • Imię i nazwisko autora: Stanisław Lem
  Tytuł oryginału: Skarby króla Biskalara
  Tytuł przekładu: Скарби короля Біскаляра
  Publikacja w: antologii "Cyberiada. Bajki robotów. Maska"
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Tarnopol, "NK-Bohdan"
  Drugi tłumacz: nie ma
  Język tłumaczenia: ukraiński

2015
 • Imię i nazwisko autora: Bogdan Burdziej
  Tytuł oryginału: Inny świat ludzkiej nadziei
  Tytuł przekładu: Інший світ людської надії
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Kijów, Kijowskie Studia Polonistyczne
  Drugi tłumacz: nie ma
  Język tłumaczenia: ukraiński

 • Imię i nazwisko autora: Adam Grzymała-Siedlecki
  Tytuł oryginału: Słowo wstępne do pierwszego wydania "Szkiców" Adama Szymańskiego
  Tytuł przekładu: Вступне слово до першого видання "Нарисів" Адама Шиманського
  Publikacja w: Inny świat ludzkiej nadziei
  Wydawnictwo i miejsce publikacji: Kijów, Kijowskie Studia Polonistyczne
  Drugi tłumacz: nie ma
  Język tłumaczenia: ukraiński

Bio

Mieszkam w Kijowie, bardzo lubię podróżować, szczególnie do Polski. Kontaktuję z wydawnictwami Ukrainy w celu współpracy międzynarodowej ukraińsko-polskiej.
Jestem badaczką dialogu kulturowego między Ukrainą a Polską, piszę prace naukowe w tej dziedzinie.

Biorę udział w projektach wydania literatury pięknej, oraz naukowej i popularno-naukowej, tłumaczę publicystykę i poezję.

Tłumaczę na ukraiński i rosyjski z polskiego i odwrotnie.